Fıkhi Mezhepler Tarihi

İslam´da Fıkhi Mezhepler Tarihi
İmam Zeyd ve Mezhebi
İmam Cafer ve Mezhebi
İmam Ebû Hanîfe ve Mezhebi
İmam Mâlik ve Mezhebi
İmam Şafiî ve Mezhebi
İmam Ahmed B. Hanbel ve Mezhebi
Dâvûd Ez-Zâhiri ve Mezhebi
İbni Hazm ve Zahiri Mezhebi
İbni Teymiyye ve Görüşleri
Bibliyografya
Terimler Sözlüğü


Alnımızı Koyacak Yer Bulamazdık
İbn Ömer (r.a.) şöyle anlattı:Hz. Peygamber (a.s.), Kur´an okurdu. Bazen içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okurdu da hemen secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar (kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik) ki, bazılarımız alnını koymak için yer bulamazdı.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 900

Dağ Parçalanırdı
Şayet biz bu Kuran´ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. (59/21)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.