Fıkhi Mezhepler Tarihi

İslam´da Fıkhi Mezhepler Tarihi
İmam Zeyd ve Mezhebi
İmam Cafer ve Mezhebi
İmam Ebû Hanîfe ve Mezhebi
İmam Mâlik ve Mezhebi
İmam Şafiî ve Mezhebi
İmam Ahmed B. Hanbel ve Mezhebi
Dâvûd Ez-Zâhiri ve Mezhebi
İbni Hazm ve Zahiri Mezhebi
İbni Teymiyye ve Görüşleri
Bibliyografya
Terimler Sözlüğü


Tevbe Kapısı
Zirrü´bnü Hubeyş anlatıyor: ´Saffân İbnu Assâl el-Murâdî (radıyallahu anh) bize, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın şöyle söylediğini rivayet etti:´Mağrib cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği -veya bunun genişliği binekli bir kimsenin yürüyüşüyle- kırk veya yetmiş senedir. Allah o kapıyı arz ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı, güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe için açıktır.´

Keşke Anlasalardı
İnsanlardan kimi de Allah´tan başka şeyleri O´na eş tutuyorlar da onları, Allah´ı sever gibi seviyorlar. Oysa iman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir. O zulmedenler, azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah´a ait olduğunu ve Allah´ın azabının gerçekten çok şiddetli bulunduğunu keşke anlasalardı. (Bakara 165 )


Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.