Fıkhi Mezhepler Tarihi

İslam´da Fıkhi Mezhepler Tarihi
İmam Zeyd ve Mezhebi
İmam Cafer ve Mezhebi
İmam Ebû Hanîfe ve Mezhebi
İmam Mâlik ve Mezhebi
İmam Şafiî ve Mezhebi
İmam Ahmed B. Hanbel ve Mezhebi
Dâvûd Ez-Zâhiri ve Mezhebi
İbni Hazm ve Zahiri Mezhebi
İbni Teymiyye ve Görüşleri
Bibliyografya
Terimler Sözlüğü


İnsanların En Güzel Ahlaklısıydı
Enes b. Malik (r.a.) şöyle dedi:Allah Resulü (a.s.), insanların en güzel ahlâklısı idi. Bazen kendisi evimizde iken namaz vakti gelirdi de hemen altında bulunan serginin (düzeltilmesini) emreder, yaygı süpürülür, sonra üzerine su serpilir, daha sonra da Allah Resulü (a.s.), imam olur biz arkasında saf tutardık. O da bize namaz kıldırırdı. Enes´lerin bu yaygısı hurma yapraklarından idi.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 1054

Keşke Sana Gelselerdi
Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah´ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah´tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi, elbette Allah´ı tevbeleri kabul eden, esirgeyen olarak bulurlardı. (4/64)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.