Küreselleşme : Kuşatma Altındaki Dünya

Abdurrahman ARSLAN - Meşhur devrimi; bu devrimle beraber kendi parçalanma tarihini insanoğlunun izlemesi gereken kaçınılmaz bir kader olarak bütün dünyaya yayıp kendine benzeten; üstelik kendisi bütün bu deneyimin eşsiz "müzesi" olarak görülürken; farklı amaçlar ve araçlarla da olsa, bu defa kendi ...
İslami Kavramlar
Modern Dünyaya İtiraz yada Rahmetin Elçisi Olmak

Abdurrahman Arslan Araştırmacı-yazar (Köprü Dergisi)
I
Hıristiyanlık dini Roma İmparatorluğuna ait topraklarda ve Yahudiliğin içinde doğup gelişti. Fakat doğduğu günden itibaren aynı zamanda Roma´ya karşı ölümcül bir mücadele sürdürmek zorunda kaldı. Hıristiyanlık getirdiği ilahi hükümlerin ta ...
İslami Araştırmalar
İmam Ebu Hanife
İmam Ebu Hanife âbid, zâhid, Allah´ı bilen, Allah´tan korkan ve ilmiyle sadece Allah´ın rızasını murad eden bir zât idi.Onun büyük bir âbid olduğu şu menkıbesinden açıkça anlaşılmaktadır: İbn Mübârek107 şöyle der ´Ebu Hanife büyük bir mürüvvete sahip ve çokça ibadet eden bir zât idi´.Hammad b. Ebi ...
İmam Gazali İhya
Onbirinci Mektup

MEVZUU : a) Bazı keşiflerin beyanı, nefsin kusurlarını görme makamının hnsulü ve bütün hallerde onu itham etmek.
b) Ebülhayr Şeyh Ebu Said Harraza ait üç cümlenin manası ve sırrı.
c) Arkadaşlarından bazısına ait hallerin beyanı.
NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu mükerrem şeyhi Muhammed Ba ...
Mektubat-ı Rabbani
Şehvetin Beyanı

Fakirlik halinde, geçim durumundan aciz kaldığın zamanda, nikah işiyle karşılaşırsan, bu halinde de sabreder beklersen; Hak taala, ya senin başından bu işi giderir, yahut sana bir kolaylık verir evlenirsin, yahut muhafazası altına alır geçimini kolaylaştırır. Böylece dünyada güçlük göstermeden, ahir ...
Futuhu'l Gayb
Umumi Eman

İkame Süresi Kureyşlilere tanınan bu umumi eman bütün Mekke halkı için geçerli idi. Peygamber efendimiz dokuz kişiden başkasının Öldürülmemesini emretmişti. Ancak dokuz kişinin kanlarını heder edip öldürülmelerini mubah saymıştı. Bunlar Kabe-i Mu-azzama´nm örtüsüne tutunmuş olsalar dahi öldürülecekl ...
Son Peygamber-M.Ebu Zehra
Onbirinci Mektup

Çeçen İzzet Bey´e, dünyada hakikat ehlinden (sofulardan) başka kimselerde kalb huzüru,
esenlik olmadığı, tarikat ve tasavvufta önemli maksad, Peygamber´in (Sallâllahü
aleyhi ve sellem) ve Nakşibendï sâdâtlarnnn (ulularının) boyalarıyla boyanmanın
hakkındadır.
ALLAH´IN ADIYLA B ...
Mektubat-ı Şeyh Ahmed
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)

«Yer, Ebu Zerr´den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] Mekke´yi dış dünyaya bağlayan «Veddan» vadisinde «Gıfar» kabîlesi oturuyordu.Gıfar kabilesi Şam´a gidip gelerek Kureyş´in ticaret işleriyle uğ­raşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerl ...
Örnek Şahsiyetler


Mescide Gelmesin
İbn Ömer´in (r.a.) naklettiğine göre:Allah Resulü (a.s.), Hayber gazvesinde: "Şu yeşillikten yani sarımsaktan her kim yediyse mescitlere gelmesin" buyurdu.Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 870

Kim Öğüt Alıp Düşünür
Allah´tan ´İçi titreyerek korkan´ öğüt alır-düşünür. (87/10)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.