Hz.Ali´nin Yakarışı - Kumeyl Duası

Allah´ım! senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına; her şeye galip geldiğin ceberutun hakkına; önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetin hakkına; her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hak ...
İslami Kavramlar
Kıbleden Başka Yere Dönerek Dua Etmek

Nu´man İbnu Beşir r.a. anlatıyor:´Rasulullah (s.a.v.) dua ibadetin kendisidir,buyurdular ve şu ayeti okudular (mealen):Rabbiniz; Bana dua edin ki size icabet edeyim.Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir,buyurdu.´
(Gafir 60)

Tirmizi,Tefsir,Ga ...
İslami Araştırmalar
İlim Öğretme´nin Fazileti
Ayetler:Dönüp kavimlerine geldiklerinde (Allah´ın yasak kıldığı şeylerden) kaçınmaları için onları uyarmaları gerekmez miydi (Tevbe/122) Bu ayette geçen inzar kavramından ilim öğretmenin ve irşadda bulunmanın vâcib olduğu anlaşılmaktadır.Allah, kendilerine kitab verilenlerden, onu mutlaka insanlara ...
İmam Gazali İhya
Sekizinci Mektup

MEVZUU : a) Beka ve sahv (ayıklık) mertebeleri ile ilgili hallerin
beyanı. b) itikada dair bazı meseleler.
NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Bakibillah´a yazmıştır.
Kulların küçüğü Ahmed´den bir arzuhaldir.
Sekir (manevi sarhoşluk) sahv (ayıklık) haline çıkarılıp beka ile ş ...
Mektubat-ı Rabbani
Kalbin Hastalığı

Nefsini bırak! Ve ondan uzaklaş!.. Nisbi olarak kendine izafe ettiğin mülkten ayrıl!.. Hepsini Allah´a teslim et!.. Ve kalbin kapısında bekçi ol!.. Allah´ın dediklerini içeri al ve dediklerini kalbine sokma!.. Kötü istekleri kalbinden çıkardıktan sonra bir daha yaklaştırma!.. Bu şeytani arzuları kal ...
Futuhu'l Gayb
Diplomasi ve Mektuplar

Peygamber Efendimizin Hükümdarlara Mektup Gönderişi
Siyer alimleriyle sahih hadis kitaplarının ortak görüşüne gö­re hükümdarlara ve emirlere mektup gönderilmesi Hudeybi-ye´den sonra ve Mekke´nin fethinden önce olmuştur. Ancak bu alimler, Hudeybiye sulhunun yapılmasından sonra mı, yoksa Umretul K ...
Son Peygamber-M.Ebu Zehra
Sekizinci Mektup

Telşeir köyünden Molla İbrahim e, kardeşinin vefatı dolayısıyla
taziyesi, kul, Allah sübhânehü teâlânın fiiline râtzı olmasının lâ­zımı olduğu, dünyada sağ kalanların vefat edenlerden, vefat edenleruı hayatta kalanlardaki nasibleri ve buna benzer mese­lelerin beyânı hakkındadır.

ALLAH IN A ...
Mektubat-ı Şeyh Ahmed
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)

«Yer, Ebu Zerr´den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] Mekke´yi dış dünyaya bağlayan «Veddan» vadisinde «Gıfar» kabîlesi oturuyordu.Gıfar kabilesi Şam´a gidip gelerek Kureyş´in ticaret işleriyle uğ­raşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerl ...
Örnek Şahsiyetler


Alnımızı Koyacak Yer Bulamazdık
İbn Ömer (r.a.) şöyle anlattı:Hz. Peygamber (a.s.), Kur´an okurdu. Bazen içinde secde ayeti bulunan bir sureyi okurdu da hemen secde ederdi. Biz de ona uyarak secde ederdik. O kadar (kalabalık ve sıkışık bir halde secde ederdik) ki, bazılarımız alnını koymak için yer bulamazdı.
Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 900

Dağ Parçalanırdı
Şayet biz bu Kuran´ı bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, andolsun onu Allah korkusundan saygı ile baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. İşte Biz, belki düşünürler diye, insanlara böyle örnekler veririz. (59/21)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.