Browsing: Elmalılı Tefsiri

Elmalılı Tefsiri 1015
0

1- “Saf bağlayıp duranlara andolsun…” yemin içindir. “O saf dizip duranlara andolsun” mânâsını gösterir. SÂFFÂT,…

Elmalılı Tefsiri 1014
0

1-4-Rivayet olunuyor ki, Ebu Talib hastalandığı zaman Kureyş´ten bir heyet geldi. İçlerinde Ebu Cehil de…

Elmalılı Tefsiri 1013
0

1- Bu kitabın indirilişi Allah´tandır. Başkası veremez. Zorlama ile yapmacık hareketlerle yapılamaz. Peygamberlik, kazanma ile…

Elmalılı Tefsiri 1012
0

1-6- gibi ne kastedildiğini Allah bilir. (Oraya bak!) Gerçi muhkem muhkemat ümmülkitab-ı sînede Kim bilir…

Elmalılı Tefsiri 1011
0

1-4- Âyetleri “tafsîl olunmuş” hem lafzı itibarıyla fâsılaları ve sûrelerinin başları ve sonları ayırt edilmiş,…

Elmalılı Tefsiri 1010
0

1-8- Bunların iki isim olması gerektir. Onun için araları ayrılmış ve iki âyet sayılmış gibi…

Elmalılı Tefsiri 1009
0

1-3- O apaçık kitap hakkı için. “Hâ-mîm”de yemin mânâsı bulunduğuna göre (vav) atıf vavı olmadığına…

Elmalılı Tefsiri 1008
0

1-3- “Hâ-mîm”, Rahmân´ın Muhammed´in ruhunda tecelli eden ledünnî, ilâhî rahmetinin icmalî bir remzidir. Hem de…

Elmalılı Tefsiri 1007
0

1- Mübtedâ veya haber, veya yemin ve yahut nidâ (seslenmek, ünlem)dır. 2-2- “Bu kitabın indirilmesi”…

Elmalılı Tefsiri 1006
0

1-10- İlimden geriye kalmış bir eser, önceki peygamberlerin ilimlerinden kalma rivayete dayanan bir ilim. Yahut…

1 3 4 5 6 7 12