Browsing: Şafii Fıkhı

Şafii Fıkhı 1006
0

Lehv´in Mânâsı Lehv insanı akibetten korkmaktan, tefekkürden, insanın uykusunu kaçıran hakikatlerden uzaklaştıran-alıkoyan, insanı faydasız şeylerle…

Şafii Fıkhı Law and justice concept
0

Kaza´nın Tarifi: Kaza; lugatta birçok anlama gelir: 1. Kaza, hüküm mânâsına gelir. Rabbin yalnız kendisine…

Şafii Fıkhı 1003
0

Şahitliğin Tarifi. Şehâdât ´şehadet´ kelimesinin çoğuludur ve şuhûd´dan gelir. Mânâsı (bir yerde) hazır olmak, bulunmak…

Şafii Fıkhı 1002
0

Kısmetin Tarifi Lugatta kısmet, birşeyi taksim etmek, parçalara ayırmak anlamına gelir. Kısmetin şeriat ıstılahındaki mânâsı…

Şafii Fıkhı 1001
0

İkrar´ın Tarifi Lugatta ikrar, isbat etmek anlamına gelir. İkrar´ın şeriat ıstilahmdaki mânâsı ise muhbirin üzerinde…

Şafii Fıkhı 1001
0

Hacr´ın Tarifi Lugatta hacr, menetmek anlamına gelir. Hacr´m şeriat ıstılahındaki mânâsı ise malî tasarrufu şer´an…

1 10 11 12