Büluğa Ermemiş Çocukların Biat Etmesi

0

Hz. Hasan, Hüseyin, İbn Abbas ve İbn Cafer’in Hz. Peygamber’e Biat Etmeleri

– Hz. Hasan şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber benden, Hüseyin’den, İbn Abbas ve Abdullah b. Ca’fer’den küçük yaşımızda henüz sakallarımız çıkıp bulûğa ermediğimiz halde biat aldı. Fakat bizden başka da hiç bir çocuktan biat almadı.[1]

——————————————————————————–

[1] Heysemi VI/40 (Taberani’den, o da Muhammed b. Ali b. Hüseyin’den).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/249.

İbnü’z Zübeyr ve İbn Cafer’in Biatta Bulunmaları

– Hz. Peygamber, İbnü’z-Zübeyr ve İbn Ca’fer’den, onlar henüz yedi yaşlarında iken biat almıştır. Hz. Peygamber onları gördüğünde tebessüm etmiş ve ellerini uzatarak onlarla biatta bulunmuştur.[1]

– Hirmas b. Ziyad şöyle anlatıyor: Ben daha genç bir çocuktum. Hz. Peygamber’in yanına giderek elimi uzatıp ona biat etmek istedim. Fakat Hz. Peygamber benim bu biatımı kabul etmedi.[2]

——————————————————————————–

[1] Heysemi IX/285 (Taberani, Abdullah b. ez-Zübeyr ve İbn Ca’fer’den. Ayrıca burada hadisi Ebu Nuaym ve İbn Asakir’in de Urve’den rivayet ettikleri zikredilir. Ancak bunlardan birinde bu ikisi yerine Ca’fer b. Zübeyr diye geçmektedir); Müntehab V/227.

[2] Cem’ü’l-Fevavid I/14 (Nesai’den).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayı

 

Share.

About Author

Leave A Reply