Dinlemek ve İtaat Etmek Üzere Biat Edilmesi

0

Übâde b. Sâmit’in Bu Konudaki Konuşması

– Bir toplantıda ortaya su katılmış şaraplar getirildi. Übâde b. Sâmit de orada bulunuyordu; kalktı, şarap dağarcıklarını delip içindekileri akıtarak şunları söyledi: ‘Biz Hz. Peygamber’e şu hususlarda biat ettik: Üzüntülü ve neşeli anlarımızda kendisini dinlemek ve ona itaat etmek. Darlıkta ve bollukta infakta bulunmak; iyiliği emredip kötülükten alıkoymak. Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınamasından korkmamak. Hz. Peygamber’in Medine’ye gelmesi halinde kendi nefislerimizi, hanımlarımızı, çocuklarımızı koruduğumuz gibi onu da korumak ve kendisine yardımcı olmak! İşte bu, Hz. Peygamber’in bizimle yapmış olduğu biattır.[1]

– Übâde b. Sâmit şöyle anlatıyor: Biz Hz. Peygamber’e savaş üzerine biat yaptık. Sıkıntılı ve sevinçli zamanlarımızda, hoşumuza giden ve gitmeyen her durumda onu dinleyip kendisine itaat edecektik. Hak sahipleriyle çekişmeyecek ve nerede olursak olalım hakkı söyleyip Allah yolunda hiç bir kınayıcının kınamasından korkmayacaktık.[2]

——————————————————————————–

[1] Bidaye III/163 (Beyhaki’den o da Abdullah b. Rafi’den).

[2] Bidaye III/163 (Yunus, İbn İshak’tan, o Übade b. el-Velid b. Übade’den, o da babasından); Terğib IV/3 (Buhari ve Müslim’in de rivayet ettiği zikredilir).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/242.

Cerir b. Abdullah’ın Dinlemek, İtaat Etmek ve Müslümanlara Nasihat Üzerine Biat Yapması

– Cerir (r.a.) şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e kendisini dinlemek ve ona itaat edip, müslümanlara nasihat etmek üzere biat ettim. Hz. Peygamber’e gidip şöyle demiştim:

‘Sana, hoşuma giden ve gitmeyen konularda seni dinlemek ve itaat etmek üzere biat ediyorum’. Hz. Peygamber de bana şöyle sordu:

‘Buna güç yetirebilecek misin Sen bundan vazgeç de gücünün yetebileceği hususlarda biat et!’ Bunun üzerine ben de

‘Gücüm yettiği kadarıyla’ ibaresini kullanarak tüm müslümanlara nasihatta bulunmak üzere Hz. Peygamber’e biat ettim.[1]

– Cerir b. Abdullah Hz. Peygamber’e kendisini dinlemek, ona itaat etmek ve her müslümana nasihat etmek üzere biat etmişti. Bu zat birşey sattığında veya aldığında karşısındakine ‘Bizim için senden almış olduğumuz sana verdiğimizden daha sevimlidir. İstersen ver, istemiyorsan da verme!’ derdi.[2]

——————————————————————————–

[1] Kenz I/82 (İbn Cerir’den).

[2] Terğib III/237 (Ebu Davud ve Nesai’den naklen. Onlar da Cerir b. Abdullah’tan).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/242-243.

Utbe b. Abd’in Hz. Peygamber’e Biatı, Hz. Peygamber’in de Ona “Gücüm Yettiğince de!” Buyurması

– Utbe b. Abd şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber’e kendisini dinlemek ve ona itaat etmek hususunda biat ettiğimizde o bize “Gücüm yettiği kadarıyla’ şartını kullanın!” buyurmuştu.[1]

– Yine Utbe b. Abd anlatıyor: Hz. Peygamber’e yedi defa biat ettim. Beşi itaat, diğer ikisi de muhabbet üzerine idi.[2]

——————————————————————————–

[1] Kenz I/83 (Buhari, İbn Ömer’den. Ayrıca Nesi ve İbn Cerir’in de bunu mana olarak rivayet ettiği zikredilir).

[2] Kenz I/83 (Begavi, Ebu Nuaym ve İbn Asakir’den naklen).

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/243.

 

Share.

About Author

Leave A Reply