Hz. Peygamber’in İsmi Belirtilmeyen Bir Kimseyi İslâm’a Davet Etmesi

0

– Bir şahıs Rasûlullah’a geldi ve

“Sen Allah’ın Rasûlü müsün (veya sen Muhammed misin )” diye sordu. Peygamber

“Evet, ben Allah’ın rasûlü Muhammed’im” deyince,

“Sen insanları neye davet ediyorsun’ ” dedi. Rasûl-ü Ekrem

“Bir olan, sana bir zarar dokunduğu zaman yalvardığında senden o zararı kaldıran, sana bir kıtlık isabet ettiği zaman yalvardığında sana yiyecek veren, sen tenha bir yerde (mesela bir çölde) olup da yolu şaşırdığın zaman kendisine dua ettiğinde seni doğru yola götüren Allah’a insanları davet ediyorum” dedi. Bunun üzerine o kişi müslüman oldu ve sonra şunları söyledi:

“Ey Allah’ın Rasûlü! bana bir tavsiyede bulun!” Hz. Peygamber

“Sakın hiçbir şeye veya hiçbir kimseye küfretme!” dedi. O kişi, Rasûlullah’ın tavsiyesinden sonra ne bir deveye ne de bir koyuna dahi küfretmedi.[1]

——————————————————————————–

[1] İmam Ahmed, (Temime el-Huceyni’den); Heysemi, 8/72, (Rivayetin senedinde Hakem b. Fudayl vardır. Ebu Davud ve başkaları onun güvenilir olduğunu söylemişlerse de Ebu Zur’a ve diğerleri onun zayıf olduğunu söylemişlerdir. Diğer raviler ise güvenilir kimselerdir.)

Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatu’s-Sahabe, Akçağ Yayınları: 1/59. –

Share.

About Author

Leave A Reply