Kabirdekilere Kur´an Okumak

0

Selefi-vahhabi görüşlü kimi müslümanlar kabirlerde Kuran-ı Kerim okumanın caiz olmadığını müslümanları buna yönlendiren herhangi bir delilin bulunmadığını söylemektedirler.İnternet ortamında gerek yazılı metin olarak gerekse görsel yayın olarak bu konuda pek çok şey söylenmektedir.Aşağıdaki metinde bunlardan birisidir:

(Kabirde Kur’an okumaya gelince, bu sünnette aslı olmayan hususlardandır!Bundan önceki meselede zikredilen hadisler kabirde, Kur’an’ı Kerim okumanın meşru olmadığını göstermektedir. Çünkü kabirde, Kur’an’ı Kerim okumak meşru olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu yapardı ve ashabına da öğretirdi.

Özellikle Aişe (Radiyallahu Anha) insanlar arasında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ’in en çok sevdiği kimselerdendir. Aişe (Radiyallahu Anha) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e kabirleri ziyaret ettiğinde ne söyleyeceğini sormuş, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de kabirlere nasıl selam verip ve nasıl dua edeceğini öğretmiş, Fatiha’yı ya da Kur’an’ı Kerim’den herhangi bir bölümü okumasını öğretmemiştir. Eğer Kur’an’ı Kerim okumak meşru bir iş olsaydı, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu Aişe (Radiyallahu Anha)’dan gizlemezdi.

Üstelik ihtiyaç anında Nebinin gerekli beyanı yapmayıp, ertelemesi usûl ilminde tesbit edildiği üzere caiz değildir. Bu bile caiz değilken gizlemek nasıl söz konusu olabilir. Eğer Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabelere kabirde Kur’an’ı Kerim okumayı öğretmiş olsaydı, elbette ki bize bu ulaşırdı. Bu hususun sabit bir senetle bize nakledilmemiş olması böyle bir işin meydana gelmemiş olduğunun delilidir. )

Bu metin okuduktan sonra hiç yorum yapmadan sizlerle şu hadisi şerifi paylaşmak istiyoruz:
“Yasin, Kur´ân´ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah´tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin´i ölülerinizin üzerine okuyunuz.”( bk. Müsned, 5/26)

Bu hadis-i şerif, Yasin sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş müminlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Yukarıda geçen selefi-vahhabi görüş sahiplerinin okumaları gereken ikinci bir hadiste şu şekildedir.
Hz. Ebû Bekir (r.a.) rivayet etmektedir :

“Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar.”( İbni Mace Tercemesi, 4/274)

Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyet ederek okumak.( V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51)

İkinci olarak bu görüş sahipleri kendi anlayışlarını güçlendirmek için şu delilleri sunmaktadırlar:
(Kabir ziyareti sırasında Kur’an’ı Kerim okumanın meşru olmadığını güçlendiren delillerden birisi de Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu sözüdür:

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar.”
Müslim 2/188, Tirmizi 4/42, Nesei Fedailu’l-Kur’an 76, Beyhaki Şuabu’l-İman 2/2381, Ahmed 2/284, 337, 378, 388

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), kabirlerin Kur’an’ı Kerim okunacak yer olmadıklarına işaret etmektedir. Bundan dolayı evlerde Kur’an’ı Kerim okunmasını teşvik etmiş ve evlerin Kur’an’ı Kerim okunmadığı kabirlere dönüştürülmelerini yasaklamıştır. Nitekim diğer bir hadis, kabirlerin aynı şekilde namaz kılınacak yer olmadığına da işaret etmiştir.Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Evlerinizde namaz kılınız, evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz!” Müslim 2/187, Buhari )

Bu iki hadisi şerifte evler ile insanın dünyadaki barınağı ve kendine ait yaşam alanı kast edilirken bunun zıddı olarak da kabir ile ölümden sonraki ilk barınağı ve yaşam alanı kast edilmiştir.Bilindiği gibi dünya hayatı ibadet yeri ve ahireti kazanma alanıdır.Kabir ise ibadet etme imkanın son bulduğu ve insanın amellerinin karşılıklarını görmeye başladığı geçici istiratgahıdır.Kabirde olanlar artık isteseler de dünya hayatına dönemezler ve ibadet edemezler.Sizlerde ey müslümanlar bundan ibret alın o haller sizinde başınıza gelmeden ibadet edin.Evlerinizi kabirlere çevirmeyin.Çünkü siz daha ölmediniz.Ölü değilsiniz ki ölüler gibi davranıyorsunuz. Kalkın ibadet edin.

Görüldüğü gibi burada kabirlerde Kur´an okunmaz gibi bir yorum için herhangi bir açık kapı yoktur. Anlatılmak istenen ölü gibi olmayın,kalkın ibadet edin.Evleriniz ölü evi yani kabir gibi olmasın demektir.

Share.

About Author

Leave A Reply