Vekalet

0

ـ5808 ـ1ـ عن حكيم بن حزام رَضِيَ اللّهُ عَنه: ]أنَّ رَسُولَ اللّهِ # بَعَثَ مَعَهُ بدِينَارٍ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَى كَبْشاً بِدِينَارٍ وَبَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ واشْتَرَى أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ، فَجَاءَهُ بِا‘ضْحُيَةِ وَالدِّينَارِ، فَتَصَدَّقَ # بِالدِّينَارِ، وَدَعَا لَهُ أنْ يُبَارَكَ لَهُ في تِجَارَتِهِ[. أخرجه أبو داود والترمذي .

1. (5808)- Hakim İbnu Hizam (radıyallahu anh)´ın anlattığına göre, “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), kendisine bir dinar vererek kurbanlık bir koç almaya gönderdi. Çarşıdan bir dinara bir kurbanlık satın aldı. Ancak onu (beriye gelince) iki dinara sattı. Geri dönüp bir dinara bir koç satın aldı. Böylece Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)´a bir dinar ve bir koçla geldi. Resulullah dinarı tasadduk etti. Hakim´e de bu ticaretinde mübarek kılması için Allah adua etti.” [Ebu Dvud, Büyû 28, (3386); Tirmizî, Büyu 34, (1257).][1]

AÇIKLAMA:

1- Vekalet, şeriatte, kişinin bir başkasını kendinin yerine mutlak veya mukayyed olarak koyması, ikame etmesi demektir. Meşru amellerden biridir.

2- Sadedinde olduğumuz hadis, Resulullah´ın kendi adına bir kurbanlık almak üzere bir dinarlık para vererek gönderdiği Hakim´in macerasını aksettiriyor: O bir dinarı vererek satın aldığı koçu iki dinara satıyor, bir dinara tekrar bir koç alıyor. Resulullah´a hem bir koç hem de bir dinarla dönüyor, olanları anlatıyor. Aleyhissalâtu vesselâm bu tarzın meşruluğunu ifade zımnında, Hakim´e bereketle dua eder.

3- Hadis, vekilin “bir dinara bir koç al” diyerek göndermesi halinde bir dinara veya yarım dinara bir koç almasının cevazını gösterir. Zira böyle bir alışverişte mal sahibinin dediği olmuş, ayrıca parasında artış da husule gelmiştir. Bu hadisi esas alan bir kısım alimler bey´i´lfuzûlinin cevazına hükmetmişlerdir. İmam Malik, iki görüşünün birinde, Ahmed kavl-i kadiminde, Şafii, Hz. Ali, İbnu Abbas, İbnu Mes´ud, İbnu Ömer hep bu görüştedirler.

İmam Şafii kavl-i cedidinde: “Bey-i mevkuf ve şira-ı mevkuf batıldırlar” demiştir.

Ebu Hanife: “Bey-i mevkuf sahihtir, şira-i mevkuf sahih değildir” demiştir. Ona göre, bir malı, malikinin mülkünden çıkarmak, idhalin hilafına, malikin iznine tabidir.

İmam Malik´ten Ebu Hanife´nin sözünün tam aksi rivayet edilmiştir. [2]

——————————————————————————–

[1] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 16/273.

[2] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 16/273-274.

Share.

About Author

Leave A Reply