Tilavet Secdesi

0

Namaz içinde veya dışında secde ayetlerini okuyan bir kimsenin tila­vet secdesi yapması sünnettir.

Bunun delili, İbn Ömer´in şu rivayetleridir: ´Hz. Peygamber, içinde secde ayeti bulunan sûreyi okuduğunda secdeye gidiyor, biz de onunla beraber secdeye gidiyorduk. Hatta bazılarımız alınlarını koyacak yer bulamazlardı´.[1] (Hz. Peygamber bize Kur´an okurdu. Secde ayetine geldiğinde tekbir alır, secde ederdi. Biz de onunla birlikte secde ederdik[2]

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman, şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle diyerek hayıflanır: ´Ey helak olası! Ademoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuş ve fakat secde etmekten çekinmiştim, artık ateş benim içindir´.[3]

Hz. Ömer şöyle demiştir: ´Ey insanlar! Biz secde ayetlerini okuduğumuzda kim secde ederse o isabet eder. Fakat kim de secde et­mezse günahkâr olmaz´.[4] (Hz. Ömer´in bu sözünden tilavet secdesinin vacib olmadığı anlaşılmaktadır).

İbn Ömer´in de şöyle dediği rivayet edilmiştir: ´Allah Teâlâ bize tilavet secdesini farz kılmamıştır. Ancak biz istersek secde yaparız´.

Tilavet secdeleri ondört tanedir ve A´raf, Ra´d, Nahl, İsra, Meryem, Furkan, Nem!, Necm, İnşikak, Alak, Secde, Sad, Fussilet ve Hac sûrele­rinde bulunmaktadır.

Kim tilavet secdesi yapmak isterse önce tahrim tekbiri almalıdır. Sonra secdeye gitmek için tekbir alıp namaz secdesi gibi secde yaparak selâm vermelidir. Tilavet secdesinde tahrim tekbiri ile selâm şarttır. Namazın abdestli olmak, yüzünü kıbleye çevirmek gibi şartlarının sehiv secdesinde de olması gerekir.

——————————————————————————–

[1] Buharî/1025

[2] Ebu Dâvud/1413

[3] Müslim/81, (Ebu Hüreyre´den)

[4] Buharî/1027

Share.

About Author

Leave A Reply