Şeyh Muhammed Muta Haznevi Hazretlerinin Dilinden Şeyh Muhammed Haznevi Hazretleri

0

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismi İle. Salatların ve selamların en yücesi Efendimizin, ehl-i beytinin ve ashabının üzerine olsun. Yüce Allah bizleri kendi yolunu bu zamana taşıyanlara ve insanlara rehber olanlara muti eylesin. Onlar Kuran-ı Kerim’in ve Hz.Rasulullah’ın  (a.s.) aşıkları ve hakkı arayanların yol göstericileridirler.

Yüce ve eşsiz Haznevi tarikatının mürşidlerinden olan Şeyh Muhammed Haznevi Hazretleri asrımızın ender şahsiyetlerinden birisidir. İrşadı ile hem bizim ülkemizi, hem komşu coğrafyaları ve hem de dünyanın pek çok bölgelerini etkisi altına almıştır. Onu tanımak, onun sohbetlerine erişmek lütfuna erişenler bunu hayatlarının en değerli sahifeleri olarak görmektedirler. Bu yüce zatı anlamak ve hele anlatmak bizler için mümkün olamayacak bir iştir. Arifleri, Allah’a yakın olan yüce velileri ancak onlar gibi olanlar anlayabilir ve anlatabilirler.

Tam da bu noktada Şehid-ül Harameyn Şeyh Muhammed Haznevi Hazretlerinin varisleri, arif-i billah, ilim ve irfan ehli olanların rehberi, büyük mutasavvıf ve alim Şeyh Muhammed Muta Haznevi Hazretlerinin sohbetleri büyük önem arz etmektedir. Değişik zaman ve mekanlarda yaptıları konuşmalarda bizlere büyük bir buzdağına benzeyen Şeyh Muhammed Haznevi Hazretlerinin yüce şahsiyetlerinden bizlerin görmesi gereken ve anlaması lazım gelen özelliklerini açıklamışlardır. Buz dağının görünmeyen bizce bilinmeyen kısımları ise havasa aittir. Biz sizleri Şeyh Muhammed Muta Haznevi Hazretlerinin Şeyh Muhammed Haznevi Hazretlerini vasfettiği sohbetlerinden derlediğimiz kısımları tefekkür etmeye davet ediyoruz. Başlıklar bize ait olup,daha kolay okunabilmesine vesile olmak için konulmuştur.

Şeyh Muhammed Haznevi Hazretleri Hz.Peygamber Efendimiz a.s.İle Manevi İrtibat Halindeydi

Değerli kardeşlerim! Ayriyeten zayıflığıma bakarak, üzülerek düşünüyordum. Ama bu sadık ve ihlas sahibi kimselerin düşüncesi gibi değildi. Allah’ın bu zayıf kulunun, Hazreti Peygambere ziyaretinden hayır bekleyenleri ve o mukaddes mekanlarda kendi halimi sürekli düşünüyordum. Ve o esnada halime uygun olan, babamın söylediği bazı şiirleri hatırlardım: Ey Allah’ın Rasulü sana geldim,senin mübarek himayetine girdim. Bu ağır yükümüzü izzet kapında indirdim. Ey tüm enbiyalardan üstün olan, peygamberlerin serveri!Yükümüzü, umduklarımızı,maksatlarımızı, isteklerimizi kapına bıraktık. Peki dönüşümüzde Peygamber cenabından kazandığınız ne olduğu sorusuna karşı cevabımız ne olacak. Şeyh’in sevenlerine cevabım ne olacak? Müslümanlara cevabım ne olacak ya Rasullallah? Halimi ve müslümanların halini, Şeyh hazretlerini sevenlerin halini, sana havale ediyorum. Boş elle geldim gibi o şekilde dönmeme razı olur musun? Ey seçilen nebi ve rasul! Elbette razı olmazsın. Çünkü sen Ekrem-ul ekremin olansın. Ya Rasulallah, senin yanından boş dönmek elbette layık ve uygun değildir.

Şeyh Hazretlerinin Manevi Gücü Bu Adaplardan Geliyordu

Sizden sonsuz olarak rica ediyorum. Bu üstün adapları koruyup, muhafaza edin. Değerli kardeşlerim, bilmeliyiz ki bu adapların, zahiren ve manen aramızda mevcut olmaları vacibimizdir. Şeyh hazretlerinde  bu adaplar, zahiren ve manen bulunduğu için, onun hem kendisine ve hem de başkalarına çok büyük menfaatı ve faydası olmuştur.

Şeyh Hazretlerinin Bıraktığı Eserlerle Büyüklüğünü Gösteren Bir Alimdi

Şeyh hazretlerine olan eşitsiz vefanıza karşı, Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum ki size mükafatın en hayırlısını ihsan eylesin. Çünkü babamın ve şeyhimin geride bıraktığı o büyük eserler, adabı,tarikatı, yansıttığı ve gösterdiği imanı ve maneviyatı yüksek bir sesle duyuruyor ki; Şeyh hazretleri kendisine karşı gösterdiğiniz bu vefanıza layıktır ve onu hak etmiştir. Onun geride bıraktığı eserler, büyük bir zat olduğunu göstermiştir. Kendi hayatını ilmi neşretmeye, dini yaymaya,toplumun arasında birliği, beraberliği, sevgiyi, kardeşliği yardımlaşmayı tesis etmeye adamış ve hiçbir mezhebi, meşrebi, soyu gözetmen bu yolda kendi ruhunu feda etmiştir. Hatta onun bu ülfet ve sevgisi sebebi ile onun tarikatı tüm toplumları kapsamış, her yerde duyulmuş ve kabul görmüştür.

Şeyh Hazretleri Dünya Menfaatlerinden, İstismar ve Siyasetten Uzak Bir Yol Sahibiydi

Babamın halis ve Allah’a doğru olan davasında, İslam’ın en üstün kurallarını yaymasında,metodu ve sireti dünya menfaatlarından, istismardan, siyasi konulardan uzak olduğu için, ona bu ali hizmeti için müsadelerini ve imkanlarını esirgemeyen devlet erkanlarımıza tümümüz borçluyuz. Onlar babamın ve Şeyhin yolu ve adabı, siyasetten, istismardan ve dünya menfaatlerinden uzak olduğundandır ki müsaadelerini ve imkanlarını esirgememişlerdir. Onlara ehli vefa olarak, Yüce Allah’tan niyaz ediyorum ki kendilerine uzun ömürler versin.

Şeyh Hazretleri Yüce Bir İrfan ve Zikir Ehliydi

Değerli kardeşlerim malumunuzdur ki Şeyh Hazretlerinin (k.s.) bu arif adabı ve maneviyatı, Yüce Allah’ın (c.c.) zikrine vesile olmuştur. Gördüğümüz gibi kim adaplara sımsıkı sarılırsa, üstünlük kazanmaktadır. Dinini,ahlakını, dürüstlüğünü artırıp, ali makamlar kazanmakta,ihlas ve muhabbet ehli olmaktadır.

Şeyh Hazretlerinin Varlığı Mutluluk ve Saadet Kaynağı İdi

Değerli kardeşlerim, bu toplum,bu görünüm babam Şeyh hazretleri ile, onun sorumluluğu altında yaşadığımız o günleri, onunla beraber olduğumuz o vakitleri, onun hizmetinde bulunduğumuz o zamanları bize hatırlatmakta ve onunla beraber olduğumuz anların ne kadar mesut ve mutlu anlar olduğunu bize hatırlatmaktadır. Ey babam, ey şeyhim ve mürşidim! Seninle yaşadığımız, senin hizmetinde bulunduğumuz o vakitler ne kadar mesut ve ne kadar mutlu vakitlerdi. Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum ki senden sonra da beni de o hizmete muvaffak eylesin. Senin adaplarını korumaya, sana verdiğim ahdin üzerinde olmaya, senin bana verdiğin vasiyeti korumaya onunla amel etmeye beni muvaffak eylesin.

Şeyh Hazretleri Sorunları Çözen Acıları Dindirendi

Ey babam, ey seyidim ! Sen bizim acılarımızı dindiren sorunlarımızı paylaşan idin. Ey seyyidim, ey babam! Sen bizim kalbimizdesin. Sana karşı bizim sevgi ve muhabbetimiz devamlıdır. Sen daimi olarak kalbimizin ilacı olacaksın. Senden başka sorunlarımıza deva olan, sığınağımız olacak olan kimdir! Hastalandığımız zaman seni zikretmek ile şifa buluyoruz. Bunu terk ettiğimiz zaman, unuttuğumuz zaman manevi hastalığımız geri dönmektedir.

Şeyh Hazretleri Kamil-i Mükemmeldi

İlminde, zikrinde,aklında, cömertliğinde, cesaretinde, zekasında, takvasında, ibadetinde, sabrında ve hilminde, azim ve yüce olan babamın hakkında konuşmaya beni layık kılan ve bu hakkı bana veren her hangi bir şey yoktur.

Şeyh Hazretleri Allah’ın Rızasına Ulaşmış Temiz Bir Ruh Sahibiydi

Ey babam, ey şeyhim ve mürşidim! Sen aramızdan intikal etmiş olsanda senin o temiz ruhun daimi olarak başlarımızın üzerinde dolaşmaktadır. Ey şeyhim ve mürşidim!Senin muhabbetin ve sevgin kalbimizdedir. Adapların aramızdadır. Senin hizmetin, gayretin ve çabaların boşa gitmemiştir. Yüce Allah (c.c) böyle hizmetleri icra eden zatlar hakkında şöyle buyurmuştur: ‘İyi amel işleyenler, ihsanda bulunanlar. Yüce Allah onların amellerinin mükâfatını zayi etmeyecektir.

Şeyh Hazretleri İrşad İçin Yolculuklar Yapar İnsanları Dine Davet Ederdi

Ey babam! Şehir şehir dolaşarak hikmetli sözler ile, insanları Yüce Allah’ın yoluna çağırdın. Hizmet ettin, gayret gösterdin. Senin verdiğin vaazların, yaptığın hizmetlerin ve gösterdiğini çabaların eserlerine bakar mısın? Ey babam, ey mürşidim! Kendi yetiştirdiğin müritlere bakar mısın? Edep ile, terbiye ile, takva ile, ibadet ile, sıdk ile,  ihlas ile yetiştirdiğin müritlerine ve sevenlerine, alimlerine ve talebelerine bakar mısın? Senin o takdim ettiğin adapları istismardan, menfaatten uzak olarak, kendileri muhafaza etmeye söz veriyorlar ve kendilerini şartlıyorlar.

Şeyh Hazretleri Cehalet Karanlığında Yürüyenleri Aydınlatan Bir Şahsiyetti

Ey babam! Senin yetiştirdiğin müritler, etbalar şehirleri, beldeleri, köyleri, geniş sahaları dolup taşırdılar ve senin onlara öğrettiğin adapları istismardan ve menfaatten koruyarak neşretmekteler. Ey babam ve seyyidim! Senin bu yaptığın hizmetler, bu çabalar, ortaya çıkan bu semereler senin için izzet ve şeref olarak yeterli değil midir? Senin cehalet karanlığında yürüyenlerin için aydınlattığın yollar, tarikatına ve adaplarına bağlı olan kimselerin için gösterdiğin esenlik halen devam etmektedir,kalıcıdır ve ebedidir. Kendi yerinde, kendi makamında rahat uyu.

Şeyh Hazretleri Manevi Hastalıkların Tabibiydi

Değerli kardeşlerim, babam Şeyh hazretleri manevi hastalığın ne olduğu ve onun ilacını bize beyan etmiştir. Manevi hastalık Allah’ı unutmak, O’ndan gafil olmaktır. Onun ilacı ise Allah’ı anmak,emirlerini yerine getirmek ve Allah’ın yoluna tabi olmaktır.

Şeyh Hazretleri Bu Adapların İstismar Edilmemesi Konusunda Çok Hassas İdi

Babam şöyle buyururdu; Bizim yolumuz, bizim adabımız, bizim tarikatımız dini bir yoldur, İslami bir yoldur. Herhangi bir partiye, herhangi bir hizbe mensup değiliz. Dünya adamları değiliz, siyasi adamlar değiliz. Onun için değerli müslümanlar şöyle beyan ediyordu; Talebelerimizden, öğrencilerimizden, alimlerimizden, hocalarımızdan, evlatlarımızdan, Haznevi evlatlarından, Haznevi’ye yakınlığı ne derecede olursa olsun her kim bu yolumuzu ve benden önceki Haznevi sadatlarının adaplarını, kendi şahsi menfaatleri için, dünyevi menfaatleri için kullanırsa, yoldan çıkarsa,biz ondan beriyiz. Onun yaptıklarından sorumlu değiliz. Yüce Allah’ın buyurduğu gibi, bir kimse hata işlediği zaman, onun yükü başka bir kimseye yüklenilmez.

Şeyh Hazretleri Son Derece Mütevazi Bir Zat İdi

Babam Şeyh hazretleri çoğu münasebetlerde, kendi aczini ve Allah’a muhtaçlığını göstererek, kendi sarığını semalara kaldırıp, dua ettiği zamanlarda dediği gibi ben de dua ediyorum. Siz de amin deyin. Ey Rabbim! Bu toplum, bu görüntü, bu insanların bize gelişleri, eğer senin vechin için değilse, senin rızan yoksa, beni yalnızlığa terk et. Kimse bana iltifat etmesin, kimse beni tanımasın. Ya Rabbi, eğer bu toplumda, bu görünümde senin rızan varsa senin yüzün hürmetin içinse, sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum.

Şeyh Hazretleri Tüm İnsanlara Faydalı Bir Hizmet Ehli İdi

Değerli kardeşlerim, vaazıyla, irşadıyla, gayretiyle, tüm insanlara faydalı olan, İslam dinine hizmet eden ve kendisinden çok büyük faydalar görünen böyle bir zatın oğlu olduğumdan dolayı, benden birkaç söz duymak istiyorsunuz. Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum ki, babamın,sizlerin ve tüm müslümanların benim hakkımda olan hüsnü zanlarına beni layık eylesin.

Şeyh Hazretlerinin Tertemiz Bir Yol Sahibiydi

Babam Şeyh Hazretlerinin bize çizdiği yol, gösterdiği adap öyle temiz adaptır ki, o adaplar ile amel eden, onlara sarılan babamın muhipleri ve sevenleri nereye giderlerse gitsinler alınları açıktır, başları yüksektedir, herkesten farklıdırlar. Onun için Yüce Allah’tan temenni ediyorum, bizi bu yolun üzerinde muvaffak eylesin. Bu buluşmayı, bu münasebeti, bu insanların buraya gelişini halis kendi yüzü hürmeti için eylesin. Menfaatlerden korusun ve daimi kılsın.

Şeyh Hazretleri İrşad Meclislerinin Pehlivanıydı

Değerli kardeşlerim,bu buluşma da çok büyük faydaları vardır. Yüce Allah zahiren bundan faydalandığımız gibi manen de faydalanmamızı nasip eylesin. Babam Şeyh Hazretleri bu meydanlarda pehlivan gibiydi. Ben onun gibi pehlivanlığa layık değilim. Böyle toplumlar ancak ona layık idi ve onun sözünü dinlerdi. Şeyh Hazretleri şöyle buyuruyordu; Herkesin üzerine vacib olan şudur ki  Yüce Allah’ın (c.c.) kitabına, Peygamberin (a.s.) sünnetine, Selef-i Salihin bu menfaatli adaplarına sarılmalıdır. Çünkü tüm üstünlük, şeref,izzet, makam, dinde kolaylık, fitnelerden uzak kalış hepsi burada mevcuttur. Manevi hastalıkların tedavisinin nasıl olduğunu ancak onlar bilirler. Eğer onların izini takip edersek, manevi hastalıklarımızı tedavi etme imkanımız olacaktır.

Şeyh Hazretlerinin Her Saniyesi Allah Yolundaydı

Değerli kardeşlerim, kendi hayatını irşad ile, vaaz ve nasihatler ile geçiren, bir saniye dahi boşa harcamayan, hepsini Allah yolunda veren ve bu şekilde ruhunu feda eden babam Şeyh Hazretleri gibi bir zat gittikten sonra, bizim dünyada kalmamız mümkün müdür !Elbette mümkün değildir. Aradaki fark şudur ki böyle babam ve onun gibi büyük zatlar, alınları açık olarak, takva ve ibadet ile, güçlü bir iman ile diğer aleme intikal etmişlerdir. Peki bizim halimiz ne olacaktır, biz neyle gideceğiz, önümüze ne çıkacaktır, ne azap göreceğiz, ne halde olacağız. Bizim kendi halimizi düşünmemiz,  kendimizi düzeltmemiz lazımdır.

Şeyh Hazretleri Nesiller Yetiştirdi

Değerli kardeşlerim, benim babam Şeyh hazretleri nesiller yetiştirdi ve bu nesillerin kalplerindeki sıkıntıları,  vahşeti gidermek için şu çareyi söyledi: Bu gençlerin ve nesillerin kalplerinde olan karartının vahşetin sona ermesi için mutlaka Allah’ın rızası şart, O’nun zikriyle ünsiyet şart, O’nu sevmek şart, O’na yönelmek şart, O’na doğru yürümek şarttır.

Şeyh Hazretleri İrşad İçin Ruhunu Veren Bir Zattı

O babam öyle bir zat idi ki, insanları yetiştirmek, onlara örnek olmak,onları iyiliğe davet etmek için mübarek ruhunu ucuz saydı. Vereceği her şeyi verdi. Sizin menfaatiniz, sizin ıslahınız için ruhunu veren o değerli zatın oğluyum.

Şeyh Hazretleri Peygamberimizin Sünnetini Takip Ediyordu

Babam Şeyh hazretlerinin davet yolu ve metodu gösteriyordu ki, kendisi Peygamber aleyhisselatu vesselamın sünnetini takip ediyordu. Değerli müminler, babamın takip ettiği bu hususlar, zamanımızın şeyhlerinin çoğunun terk ettikleri için davetlerini bereketsiz kılan, gayretlerini yok eden, insanların onlardan istifadelerini engelleyen çok önemli hususlardır.

Şeyh Hazretleri İnsanlar İffet ve Medeniyeti Öğrensinler Diye Çalışıyordu

Değerli kardeşlerim, babam, Şeyh Muhammed el Haznevi hazretleri çok nezih idi. Üstün bir şahsiyet sahibi idi. İnsanların elinde, insanların cebinde gözü yoktu ve hiçbir zaman siyasi işlere müdahil olmadı. Ve şöyle buyuruyordu: ‘Niye ben dünyadan uzağım, biliyor musunuz.! Çünkü davet kürsüsünde, irşad makamında bulunan mürşitlerin mutlaka dünya menfaatlerinden sıyrılmış, uzaklaşmış olması ve sırf Allah için çalışması lazımdır. Ayriyeten kendi vaaz ve nasihatlerinde hiçbir gruba meyletmiyordu. Çünkü bir gruba meylettiği taktirde diğer gruplar onun vaaz ve nasihatlerini dinlemezlerdi. İnsanlar amelinden ders alsınlar, iffeti ve medeniyeti ondan öğrensinler diye çalışıyordu. Davetçi olan zat önce kendisi yaşamalı, malını gözünü kırpmadan bu uğurda sarf edebilmelidir, diyordu.

 

Şeyh Hazretleri Gayesi Din,İslam Ve İnsanlığın Menfaatiydi

Değerli kardeşlerim, böyle bir münasebete her taraftan insanların,akın akın gelmesi Şeyhimizin ihlasına,  sıdkına, davetindeki başarısına, tüm müslümanlara nice hayırlar takdim ettiğine ve iyi niyetine en büyük delil ve şahittir. Böyle büyük münasebetlerde şeyhim ve babamın beyan ettiği bir hususu ben de size beyan etmek istiyorum: Biz siyasi adamlar değiliz. Biz dünya adamları değiliz. Herhangi bir partiye, herhangi bir hizbe mensup olanlardan değiliz.  Biz ancak din için varız.İslam için varız, insanlık için varız. Biz yüce Allah’ın fakir kullarıyız, derviş kullarıyız.

Şeyh Muhammed Hazretleri Yeri Doldurulamayacak Bir Şahsiyetti

Değerli kardeşlerim, şüphesiz öbür aleme göçmesiyle mürşidimiz ve şeyhimiz Muhammed El-Haznevi aramızda yeri kapanmayacak bir boşluk bırakmıştır. Değerli hayatını,nefsini, sahip olduğu tüm değerlerini dinin yayılması uğrunda harcamıştı. En değerli vakitlerini bu dinin esaslarının güçlendirilmesi için, sağlamlaştırması için sarf etmiştir. Onun için aramızdan ayrılmasıyla ruhumuzun etkilenmesi, içimizin dışımızın acıması,  gözlerimizin sel olup akması ve bu gibi merasimlerin tertip edilmesi elbette üzerimizde borçtur ve bizim vacibimizdir.  Ancak bu mübarek zat temiz bedeniyle bu hayattan ayrılmışsa da aramızda ismiyle, şanıyla, adabıyla, irşadıyla yaşamaktadır ve Rabbi katında rızıklanmaktadır.

Şeyh Hazretleri İlmiyle Amil Alimler Yetiştiren Bir Terbiyeciydi

Değerli kardeşlerim, işte gördüğünüz gibi ahirete intikalinden sonra da mis kokusu saçan güzel hatıralarını bize bırakmıştır. Alimlerin ve saliklerin terbiyesi için temeller tesis etmiş, İslam ümmeti için ihlaslı, ilmiyle amil, Rablerine karşı mesuliyetlerinin bilincinde olan alimler yetiştirmiştir. Bu sebeple insanları Allah’ın dinine irşad ve davetinde gösterdiği gayretler ve hayırlı hizmetlerinde Mevlam ona bereketler ihsan etmiştir.

Şeyh Hazretleri Keskin Görüşlü Nadir Bir Şahsiyetti

Değerli kardeşlerim, şeyhimiz hayatı boyunca insanları Allah’ın yoluna davet etmekte bıkmadan usanmadan çalışmış; amellerinde ve metodunda keskin görüşlü, nadir bir şahsiyet idi. Dünya hayatını fazilet ve güzelliklerle donatmıştı. Bu yüzden onun hayatı nefeslerle, günlerle,senelerle sayılmayacak kadar uzundur. Hatta insanların onun intikalinden sonra hissettikleri faydalar, o yaşıyorken hissettiklerinden daha fazladır.

Şeyh Hazretleri Keramet ve Feraset Sahibiydi

Ey Şeyhim ve babam! Gerçek olarak Hazreti Muhammed’in varisi olduğuna dost-düşman, yakın-uzak herkes şahitlik ediyor. Sen kalbi geniş, fikri isabetli, keramet ve feraset sahibi idin. İsabetli fikrinde, aklında başkalarına örnek ve nişane idin. Sen insanların akıllarını ilimle,irfanla,takvayla,salahla takviye ettin, olgunlaştırdın. Kendi vaktini insanların maslahatı, hidayeti için harcadın.Ta ki insanların arasında alem-i kabuliyet kazandın ve insanları kendi adaplarına, güzel hasletlerine celbettin.

Şeyh Hazretleri Bereket ve Hikmet Kaynağıydı

Değerli kardeşlerim, ben taassup içinde ve iltimas geçerek değil, Allah için, Peygamber için, hakkı ispat etmek için diyorum ki Şeyh hazretlerinin bu adaplarının hak ile doğruluk ile tüm faydası ile aramızda devam etmesi ve her yerde, her toplumda, her mekanda kabul olması Şeyh hazretlerinin bereketindendir, onun hikmetindendir. Onun ihlasındandır.

Şeyh Hazretlerinin Bereketi Hepimizin Üzerinde Olan Bir Zattır

Değerli kardeşlerim, elbette sizin gelişiniz dinin emirleri sormak, öğrenmek ve inancınızı güçlendirmek içindir. Onun için his ve şuur ediyorum ki bu durum bizden değildir, bu Şeyh hazretlerinin bereketindendir.

Şeyh Hazretleri Siyasetle Uğraşmaz Kimsenin Malını Toplamazdı

Değerli kardeşlerim, hepimiz Şeyh hazretlerinden defalarca duyduk ki o sohbetlerinde hakikat olan bu tarikatın yolunu açıklardı. Öyle bir yol ki  kendinden önceki büyüklerden alınmıştır. Şeyh hazretleri (k.s.) en gür sedasıyla, büyük toplulukların içinde şu sözleri sürekli tekrarlardı: ‘Biz özellikle iki şeyle uğraşmıyoruz. Birincisi, biz siyasetle uğraşmıyoruz ve siyasetle ilgili hiçbir işe kesinlikle girmiyoruz.  İkincisi, Allah’a hamd olsun biz milletin malını toplamıyoruz.’

Şeyh Hazretleri İslam Aleminin Güneşiydi

O babam ki, kendi hayatını, kendi ömrünü Allah yolunda harcadı. Dünya aleminde İslam dini için bir güneş idi ve yüce Allah’ın şu kelamına mahzar olmuştu. Evet değerli müminler,  yüce Allah’a çağıran, ameli salih işleyen, ve ben Müslümanlardanım diyen bir kimsenin sözünden daha hayırlı bir söz var mı?  İşte bu ayeti kerimeye mahzar olarak kendi hayatını feda etmiştir.

Şeyh Hazretleri Saliklerin Mürşidiydi

Değerli kardeşlerim, işte babam bu ayeti kerimeye mazhar olarak hikmetli olarak hikmetlerle dolu büyük öğütler ile mevizeyi hasene ile ömrünü bitirdi ve hayatını feda etti. Değerli müminler, babam saliklerin mürşidi, taliplerin öğreticisi, ilme önem veren, eğitim ve öğretime önem veren, yardımda bulunan, fakirlere ve miskinlere düşkün olan, Peygamberin şeriatına gayyur olan ve hayatını bu şekilde Allah yolunda sarf eden bir zat idi.

Şeyh Hazretleri Allah’ın Lütfuna Nail Olmuş Bir Alimdi

Değerli kardeşlerim, babam işte bununla beraber Peygamberin sünnetinden ve siretinden terk edilmekte olan unutulanları ihya etmeye gayret ediyordu ve hayatını bu şekilde geçirmiş ve hayatını bu şekilde feda etmiştir. Değerli kardeşlerim, buna mukabil yüce Allah (cc) kendi evi arasında Kabe-i Mükerreme ve Ravza-yı Müşerrefe arasında tavafını ve sayını bitirdikten sonra Lebbeyk Allahümme Lebbeyk dedikten sonra O’na ikram ederek, ithaf ederek ve O’na karşılık vererek, O’nun pak ruhunu teslim almıştır. İşte değerli müminler, işte babam için yüce Allah tarafından bu en büyük nimettir. Onun için diyorum ki: Ey Babam ! Yüce Allah’ın sana ettiği bu ikram sana mutlu olsun, seni kutluyorum ve değerli müminler, yüce Allah kıyamet gününde bizi O’nun himmet ve bereketinden mahrum etmesin.

Şeyh Hazretleri  Sevgi,İlim ve İrfan Üzere Bir Çizgideydi

Değerli kardeşlerim, babam ve Şeyhimin tarikatı sevgi tarikatıdır, ihlas tarikatıdır, vefa tarikatıdır. Evet değerli kardeşlerim, hep dolu ihlastır. Dolu muhabbettir. İşte onun tarikatı ihlas ve muhabbet ile hedefi ihlas ve muhabbettir. Onun için babam Şeyh hazretleri, babamın tarikatı diyordu; hepsi sevgidir, ilimdir, irfandır gayrettir ve ihlastır. Bu şekilde buyuruyordu ve tarikatı bu şekilde beyan ediyordu.

Şeyh Hazretleri Davetçiler İçin En Güzel Örnekti

Çünkü Şeyh Muhammed  el-Haznevi Allah sırrını pak eylesin, davetçiler ve mürşitler için en yüce bir ideal idi. Alimler ve ıslahatçılar  için en güzel bir örnekti. Mübarek hayatını Allah’ın dinine hizmet uğruna tüketmiştir. Değerli ömrünün bütün anlarını Allah’a davet yolunda harcamıştır. Şöyle ki, ilmiyle amel eden alimler yetiştirmek için binalar inşa etmiştir. Binlerce muhlis ilim talebelerini mezun etmiştir. Milyonlarca mürid yetiştirmiştir. Nasihatlar ve irşatları bütün İslam dünyasına yayılmıştır. Dersleri ve vaazları nice kalpleri aydınlatmıştır. Daldıkları gaflet uykusundan uyandırmıştır. Güzel namı dünyanın bütün köşelerine yayılmıştır. Allah’a hamdü senalar olsun. Bunda da şüphe yoktur. Çünkü O aleminde   ihlas sahibi bir zattı. Riya ve sahteticilik nedir bilmezdi. İrşadı konusunda hikmet sahibi bir bilge idi. Gaye ve hedefte hataya düşmezdi. Daveti konusunda cesur ve bahadır idi.  Korkaklık ve korku nedir bilmezdi.

Şeyh Hazretleri Sayılamayacak Kadar Çok Hayır Sahibiydi

Değerli kardeşlerim, Şeyh Muhammed el-Haznevi k.s. babam hazretleri  sayılmayacak kadar birçok hayırda bulunmuştur. Bütün hayır kapılarından girmiştir. Ey Şeyhim ve mürşidim!  cehalet ve dalalet çöllerinde yolunu şaşırmış nice şaşkınlara hidayet kandiliyle ışık tuttun, onlara yol gösterdin. Kapına gelen nice çaresiz ve felaketzede kimseyi uğradığı felaketten kurtardın ona yardımcı oldun. Kendisine bakacak kimse bulmayan nice yetime  şefkat kanatlarını gerdin ve  onun göz yaşını  sildin. Nice  insanların aralarında yanan  fitne ateşi eğer sen müdahele etmemiş ve hikmetinle söndürmemiş olsaydın neredeyse kurunun yanında yaşı da yakacaktı. Ancak senin müdahalen ve hikmetin sayesinde her grup aklını başına devşirdi ve düşmanıyla tokalaşıp kucaklaştı. Büyük bir  mürşid olarak, büyük bir ıslahatçı olarak, büyük bir baba olarak sana kutlu olsun. Sana nice hayırlar olsun ey babam!

Şeyh Hazretlerine Yüce Allah Görülmemiş Bir Güç Vermişti

Uzak yakın herkes tarafından bilinmektedir ki yüce Allah cc   babam Şeyh hazretlerine öyle bir güç, öyle bir yardım ihsan etmiştir ki hiç kimseden yardım talep etmeden kendi öz malından sadece Allah rızası için medreseler, camiler  inşa etmiştir. Şüphesiz bu da yüce Allah’ın fazlu keremindendir. Allah’a şükürler olsun ki bunun örneği de daha görülmemiştir ve haklı olarak görmeyenin inanmama hakkı vardır.

Şeyh Hazretleri Her Türlü istismardan Uzaktı

Değerli kardeşlerim, babam Şeyh hazretleri bizzat kendisi buyurmuştur. İnsanların kandırılmaması için kimseye fırsat vermeden her şeyi, her konuyu bize beyan etmiştir. Eğer istismardan herhangi bir dini fayda, yani dini istismara alet etmede herhangi bir dini fayda olsaydı bu konuda öncülük bizim olacaktı. Örneğin kardeşim Muhammed Muvaffak Allah rahmet eylesin işte geçirmiş olduğu kazayı hatırlıyorsunuz. Kendisi yoğun bakımdayken önemli şahsiyetler özel uçak getirip sağlık ekibiyle O’nu Fransa’ya tedavi etmek için götürmek istediler. Babam Şeyh hazretleri şiddetle reddetti ve kabul etmedi ve dedi ki: Etrafımızda gördüğünüz bu kalabalık, bu toplum evlatlarımız değil midir?. Eğer benim oğlumdan başka olsaydı  bu yardımda bulunacak mıydınız?. Hayır!. İşte değerli müminler babamın buyruğu böyleydi, adabı böyleydi.

Şeyh Hazretleri Üstün Terbiye ve Olağanüstü Ahlak Sahibiydi

Değerli kardeşlerim, Şeyhimizin üstün terbiyesine, olağan üstü ahlakına  ve emsali görülmeyen tevazusuna bakın. İşte bundan dolayı değerli müminler,  Yüce Allah cc onu insanların kalbinde büyük kılmış, kendi indinde ve insanların yanında makamını ali eylemiştir. Bu nedenle değerli müminler, yüce Allah’a şükürler olsun ki onun şanı afaka yayılmıştır, alimlerin, havasların ve tüm insanların yanında adabı ve tasavvufu hüsnü kabul görmüştür.

Şeyh Hazretleri Bütün Hayatını İnsanların İrşadı İçin Feda Etmişti

Değerli kardeşlerim, hepinizin bu dürüst sevdanızı, bu imani hissiyatınızı taktir ediyorum. Zaten bu sizin vefanızdır, sizdendir. Bütün malını, sağlığını ve rahatını hatta bütün hayatını  insanların irşadı ve onların mutluluğu uğrunda feda eden o mübarek zat içindir ve sizin O’na olan muhabbetiniz ve O’nun size olan muhabbeti içindir.

Şeyh Hazretleri Müslümanları Kaynaştıran Ümmet Olmaya Yönlendiren Bir Davetçiydi

Şeyh hazretleri (ks), insanların  mezheplerine, mensubiyetlerine ve milliyetlerine bakmaksızın bütün insanları birbirleriyle kaynaşmaya, ülfet etmeye, birbirini sevmeye, birbirleriyle yardımlaşmaya davet ediyordu. Bunu yaparken de bir insanın hayatı ancak insan kardeşinin hayatı ile, onun sayesinde istikamet kazanabileceğini ve  müslümanın kendi hayatının ancak barış ve birlik sayesinde kaim olabileceğini vurgulardı.

Şeyh Hazretleri Ruhları Gıdalandıran Vaazlar Verirdi

Değerli kardeşlerim, sizlerin üzüldüğünü hissediyorum. Ben de elem duyuyorum,üzülüyorum. Çünkü babam, Allah sırrını pak eylesin, böyle muhteşem, büyük toplumlarda bize maneviyat veren, sevgi veren, bizim kalbimizi, ruhumuzu gıdalandıran nice vaazlar, nasihatler ve dersler vermiştir.

Şeyh Hazretleri Ehl-i Vefa Bir Zattı

Şeyh hazretleri size karşı ehli vefa idi. Size şefkat ve merhameti vardı ve şunu diyordu, manevi kardeşlik, nesebi kardeşlikten daha üstündür.

Şeyh Hazretleri Kendisine Tabi Olanların Manevi Babası Hükmündeydi

Değerli kardeşlerim, işte siz şeyh hazretlerinin evladısınız. O, sizin manevi babanızdır. Onun size olan menfaati, manevi babanın menfaati, nesebi babanın menfaatinden daha üstündür, daha ziyadedir; çünkü nesebi babanın kendi çocuğuna vereceği menfaat zahiri ve cismanidir, hayatidir. Onun yemeği, içmesi, giymesi, yaşantısı için onun faydası vardır. Başka bir faydası olamaz. Değerli kardeşlerim, manevi babanın faydası manevi ve ruhidir. Nesebi babanın faydası zahiri ve hayatidir. Onun için manevi fayda daha üstündür ve daha alidir.

Şeyh Hazretleri Kamil Bir İstikamet Sahibiydi

Değerli kardeşlerim, Şeyh hazretlerinin istikamet üzerinde olduğunun delillerinden biri de işte bugün ve dün gördüğümüz bu toplum, bu kalabalık, bu şiddetli soğuklara rağmen, bu dar mekana rağmen bu şekilde insanların buraya yönelmesidir.Bu şekilde güler yüzlü, mutluluk içinde olmalarıdır. Şüphesiz bu da Şeyh hazretlerinin müstakim olmalarının alametidir ve istikamette olduğuna en büyük delilidir.

 

Şeyh Hazretleri İlim, Fazilet, İtidal, Islah ve Takva Ehliydi

Değerli kardeşlerim, babam şeyh hazretleri (k.s.) gibi ilim, fazilet, itidal, ıslah ve takva ehli olanlar gittiler. Geride sermayesi olmayan, Yüce Allah’ın (c.c.) zayıf bir kulu olan benim gibi birisini bırakarak, bu diyarı terk ettiler. Ben bunu tevazu olarak değil, hakikatin kendisi olarak söylüyorum. Allah (c.c.)’ da buna şahittir.

Şeyh Hazretleri Toplumları Varlıklarıyla Zinetlendiren Büyük Zatlardan Birisiydi

Değerli kardeşlerim, geçmişte yaşananlardan, bizden önce gelip gidenlerden ibret almamız lazımdır. Babamız nerede, evlatlarımız nerede, bizden önceki kabileler neredeler? Bu toplumları zinetlendiren, kalplerimizi irşatlarıyla, vaazlarıyla tedavi eden, manevi yaralarımızı saran babam gibi o büyük zatlar neredeler ?

Şeyh Hazretleri Allah’ın Nuruyla Nazar Ederdi

Allah’a hamd olsun ki, babam Şeyh Hazretleri faziletli bir insandı. Hikmet ve akıl sahibiydi. O Allah’ın nuruyla nazar ederdi. Bundan dolayı , onun tarikatı insaf sahibi insanların indinde her zaman makbuldü.

Şeyh Hazretleri Sadatlara Karşı Çok Büyük Bir Edep ve Saygı İçerisindeydi

Değerli kardeşlerim,hepinizin malumudur, babam Şeyh hazretleri Nurşin’e gittiği zaman orada ne kadar edebe ve terbiyeye dikkat ediyordu. Orada kaldığı müddetçe,asla yere tükürmüyordu. Orada sadatlardan utanarak, edep ve terbiye göstererek, kendini muhafaza ediyordu.

Şeyh Hazretleri Kendisi İçin İstediği Şeyi Müslüman Kardeşleri İçinde İsterdi

Sizden biriniz kendi nefsi için istediği bir şeyi, müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Yani kamil iman sahibi olmuş olamaz. Bundan dolayı Sadatlarımız (r.anhüm) insanlara faydalı olabilmek için, büyük gayret gösteriyorlardı. Bu adapları neşretmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Çünkü insanların fayda ve menfaatini bu adaplarda görüyorlardı. İnsanların manevi hastalıklardan kurtuluşunun bu adaplarda olduğunu görüyorlardı. İnsanların saadetini bu adaplarda görüyorlardı. Bunun için en önemli işleri, bu adapları müslümanlar arasında neşretmekti.

Şeyh Hazretleri Sözleriyle İnsanlar Üzerinde Etki Bırakan Bir Alimdi

Sizler, Şeyh Hazretlerinden (k.s.) duyduğunuz gibi, Şeyh Hazretlerinin tarikatının güzelliklerini, fayda ve menfaatlerini yaşayarak insanlara aktaracaksınız ki, sözleriniz insanlar üzerinde etkili olsun. Şeyh Hazretlerinin sözlerinin etkili olduğu gibi.

Şeyh Hazretleri Çok Seven ve Çok Sevilendi

Şeyhimiz, büyük mürebbimiz, yüce mürşidimiz Şeyh Muhammed El-Haznevi, Allah onun ruhunu takdis etsin, sizleri severdi ve sizlere gönülden bağlıydı. Sizler de ona sevginizi verdiniz ve gönülden bağlandınız.

 

Şeyh Hazretleri İtidal Sahibi ve Hikmetliydi

Şeyh hazretleri bütün ruhuyla sizlerin terbiyesi ve sağlam ve sahih bir yola irşad edilmeniz için çabaladı. Allah Sübhanehu ve Teala ‘nın dininin yayılması için elinden gelen her şeyi yaptı. Hayatının bütün anlarını Allah Sübhanehu ve Teala ya davet yolunda, sadakat ve ihlasla geçirdi. Şeyh kuddise sirruhun bütün derdi, ilim öğretmek, yardım etmek ve insanlar arasında muhabbet ruhunu yaymaktı. Doğuda ve Batıda Allah Teala ya hikmet ve güzel öğütle davet ederek diyar diyar gezdi, dolaştı. Benzerlerinin arasında sahip olduğu ” dengeli yaklaşım”  ile öne çıktı. Kendi çağındaki, Allah a seyr ü süluk eden yolcu kervanlarının bir istasyonu idi. Şeyh kuddisesirruhun daveti sadece ve sadece Allah rızası içindi.

Şeyh Hazretleri Arınmış Bir Davet Sahibiydi

Allah’ a şükürler olsun ki, şimdi bile, hala onun bu yolu maddi heveslerden, kişisel çıkarlardan ve siyasi menfaatlerden uzaktır. Bu durum, dünyanın neresinde olursa olsun “Şeyh El-Haznevi” adını duyan herkes tarafından açıkça bilinen bir husustur. Şeyh kuddisesirruh, bu gibi büyük toplantılarda davetinin arınmışlığını, tasavvufunun berraklığını ifade ve ilan etmek için açıkça hep şöyle seslenirdi: “Bizler iki şeyle asla ilgilenmiyoruz. İnsanların mallarını toplamıyoruz,toplamayı bırakın, kabul bile etmiyoruz. Ve siyasi işlere ve meselelere karışmıyoruz!”  Ben de, bu fakir kul, bugün, Şeyhimin dergahının yetimi ve tüm zayıflığıma rağmen onun tarikatının hizmetini üstlenen kişi olarak, Şeyh kuddisesirruh un çağrıda bulunduğu ve seslendirdiği her şeyi yineliyor ve aynen vurguluyorum. Şeyhimiz kuddisesirruhun gittiği aynı yoldan gitmeyi üzerimdeki bir vazife olarak görüyorum.

Şeyh Hazretleri Dini Bir Merciydi

Şeyh El-Haznevi Hazretlerinin konumu kesinlikle dini bir konumdur. Bizler dinimizi ve tarikatımızı ne mal toplamak ne de siyasi gruplar oluşturmak için alet ve suistimal ederiz. Allah ‘a şükürler olsun. Eğer sizden bir mal talep eden ya da sizi siyasi bazı hedeflere davet eden bir kişiyi görürseniz şunu iyi bilin ki, bu onun kendi şahsi tasarrufudur ve bizler ondan beri ve uzağız.

Şeyh Hazretleri Mürşid ve Davetçilerin En Yüce Örneğiydi

Şeyh kuddisesirruh, ey kardeşlerim,verirdi, almazdı.Nezahet, doğruluk, ve ihlas konusunda mürşit ve davetçilerin en yüce örneği idi. Şeyhimizin kuddisesirruh bütün hayatı, hayır hasenat yapmak ve yardımlarda bulunmaktı. Çünkü o, Allah ondan razı olsun, basiretinin nuruyla şunu idrak etmişti ki, dünya ne kadar uzun olursa olsun sonunda yok olucudur. Bunun için de o, dünyayı bir sürekli konaklama mekanı olarak görmedi. Bilakis yaşadığı hayatı, Allah Teala nın razı olduğu amelleri yapmak için bir fırsat, bir ganimet bildi. Allah ondan razı olsun, bütün hayatını Allah Sübhanehu ve Teala ya davet ve salih amellerle geçirdi. Hayır hasenat konusunda bir öncüydü. Allah Azze ve Celle nin Kuran-ı Kerim de şu ayette kendilerinden bahsettiği kimselerden biriydi: “Allah a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar ve hayırlı işlere koşarlar! İşte onlar salihlerdendir !” (Al-i İmran, 141)

Şeyh Hazretleri Var Oluş Sırrını Kavramış Bir Zattı

Şeyhimiz kuddisesirruh, dünya hayatındaki var oluş sırrını kavramıştı. Allah Azze ve Celle nin kendisini yarattığı gayeyi ve amacı biliyordu. Halbuki, bugün -Allah Teala’ nın lütfu ile kayırdığı kimseler hariç- insanların çoğunluğu bu meseleyi unutmuş ve bu gayeden habersiz haldedir.

Şeyh Hazretleri Gerçek Tasavvufun Ne Olduğunu Göstermiş Bir Mürşiddir

Gerçek tasavvufun terazisi, ey kardeşlerim, Kuran ve Sünnet tir.Gerçek tarikat da, Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselamın şeriatına uygun ve mutabık olan tarikattır. İşte bu anma toplantısında kendisini yad ettiğimiz Şeyhimizin tasavvuf ve tarikatında somut olarak gördüğümüz şey budur!  Şükürler olsun ki, Şeyhimiz gerçek tasavvufu kendi davranışlarıyla ve hayatıyla tercüme etmiştir. Ve bizlere büyük sufi üstadlarından devraldığı tasavvufun şan ve şöhretini yeniden iade etmiştir.

Şeyh Hazretleri Hakkında Kitaplar Yazılması Gereken Bir Alimdi

Şeyhimiz kuddisesirruh o mis kokulu siretiyle ve o müthiş cömertliğiyle hakkında kitaplar yazılmaya layık bir zattır. Menkibeleri saliklerin ve müridlerin susuzluğunu gideren tatlı bir pınardır. Çünkü Şeyh hazretleri kendi yaratılış gayesini idrak etmiş, ulaşması gereken hedefi kavramıştı.

Şeyh Hazretleri Radikallik ve Aşırıklardan Uzak Gerçek Bir Davetçiydi

İnsanları sahih ve gerçek bir tarzda irşad eden, onları Şeriatı bozan radikallik ve aşırılıktan uzak, itidal ve ölçüye davet eden ve de gecesini ve gündüzünü Allah Subhanehu Teala’ ya hikmet ve güzel öğütle davet etmeye adayan zata olan vefalarını ispatlamak üzere insanlar buraya gelmişlerdir.

Şeyh Hazretleri  Faziletleri Tarih Kitaplarına Yazılması Gereken Büyük Bir Şahsiyetti

Kimin hayatı böyle ise, faziletlerinin tarih kitaplarına yazılmasını hak eder. Kim bu sıfatlara sahip ise hatırasının, kalplerin derinliklerine kazınması ve günler ve geceler birbirlerini kovalasa da faziletinin unutulmaması gerekir. Yıllar birbiri ardınca değişse de onun hatırası silinmez. Büyük şahsiyetlerden biri olan bu anma toplantısında yad ettiğimiz zat gibi şahsiyetlerin hatıraları sayesinde himmetler bilenir, onların menakıbının anlatılmasıyla ibretler ve dersler çıkarılır.

 

Şeyh Hazretleri Vefat Etmesine Rağmen Etkisi ve İrşadı Devam Eden Bir Mürşiddir

Ey ulu mürşid ! Temiz ruhun şad olsun! Rabbinin katındasın ! Hayatın boyunca bu dinin rükünlerini güçlendirmek için sarf ettiğin çaba sayesinde, Allah ın kullarına sunduğun iyilik ve nasihatler sayesinde gözün aydın olsun ! Mübarek ellerinle diktiğin fidan büyüdü, olgunlaştı ve meyveye durdu. İşte ihlaslı müridlerin burada, senin yüksek adabınla edeplenen, senin gözetiminin altında terbiye alan ve Allah Sübhanehu ve Tealanın zikri, takvası üzere Allah a güzel bir kul olarak yetiştirdiğin müridlerin daima sana verdikleri ahdin ve sözün muhafızıdırlar. Senin çizdiğin ve onlara bıraktığın yola daima sımsıkı sarılıyorlar. Senin vaaz ve sözlerin onların gönüllerinde daima kazılıdır. Ve inşallah, senin tarikatın ve adabu erkanın Allah Azze ve Cellenin dinini sıdk ve ihlasla yayan talebelerinin ve alimlerinin şahsında daima temsil edilecektir. Senin misafirhanenin kapıları sürekli açık olacak, sofraların bu mübarek yeri ziyaret edenlerle ve misafirler ile daima mamur ve donanmış olacak.

 

Şeyh Hazretleri Gerçek İslamı Anlamaya Bir Vesiledir

Şeyhimiz ve mürşidimiz gibi davetçi nasihatçilerin ve dinine ve ülkesine bağlı alimlerin gayretleri sayesinde Allah, insanları gerçek İslam’ ın avlusuna almıştır. Onların yardımları sayesinde müslümanlar ihsan ve kemal mertebelerine yükselebilmiştir. Onlar halka Hakk Azze ve Celle’yi gösteren rehberlerdir. İçimizdeki hayat mutluluğunu yeniden dirilten ve bizi besleyen onlardır. Bu ümmeti bozmak ve aralarını açmak için, bu dinin düşmanlarının girdikleri en geniş kapı, bu İslam ümmetinin evlatlarıyla, halk ile o toplumun içindeki ilim ve iyilik ehlinin arasını açmak ve onları şüpheye düşürmektir.

Şeyh Hazretleri Müslümanlar İçin Hayatı Model Olan Bir Rehberdir

Allah onun makamını en yüce, onu kalplerimiz için deva, ruhlarımız için şifa kılsın, Şeyh Hazretlerinin senelik anma toplantılarını ihya etmek, bizlerin yolunu aydınlatır, bizleri cehaletin karanlıklarından kurtarır ve bizleri parlak sonuca ulaştırır. Çünkü Şeyh hazretlerinin hayatı ve şahsiyeti gerçek Müslüman ve Muhammediler için pratik bir model teşkil eder. Bizler de bundan ibret meyveleri devşiririz. Şeyhimizin kana kana içtiği o pınardan bizler de içmiş oluruz.

Şeyh Hazretleri Takva ve İrşad Ehliydi

Ey kardeşlerim! Şeyh Hazretleri (kuddisesirruh) gibi ilim ve fazilet ehli olan değerli şahsiyetler bu dünyayı bırakıp gittiler.Onlar takva ehliydiler, irşad ehliydiler.

Şeyh Hazretleri Kendi Vesilesi İle Toplumların Üzerine Rahmetin İndiği Kişilerdendi

Şunu iyi bilmemiz gerekiyor, ey kardeşlerim, bu hastalıkların tedavisi ve izalesi bu ulu kişilere yönelmekle doğrudan irtibatlıdır. Çünkü onların kelamı ilaç, bakışları şifadır!  Onlar öyle bir topluluktur ki, meclislerinde bulunan hiç kimse asla bedbaht olmaz. Onların üzerlerine rahmetler yağar. Onların hatırına Allah Azze ve Celle yardım ve yağmur indirir. Onların hatırına her beldeden ve kullardan tüm belaları savar. Onlardan uzak kalmak öldürücü bir zehirdir. Onlara iftira edip incitmek, bedbahtlığa ve mahrumiyete sebep olur.

Şeyh Hazretleri Yolu Dosdoğru ve Ahlakı Tertemiz Bir Alimdi

Ey kardeşlerim! Şunda hiç şüphe yok ki, bu muhabbet ve bu teveccüh Şeyh kuddisesirruhunun istikamet sahibi olduğuna ve onun adab ve erkanının doğruluğuna ve nezahetine bir delildir.

Şeyh Hazretleri Şeriat ve Sünnete Tam Manasıyla Bağlıydı

Değerli kardeşlerim, hakkaniyet ve insaf nazarıyla baktığımız zaman Şeyh Hazretlerinin temsil ettiği bu yüce ilkelerin, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine ne kadar uygun olduğunu görürüz. Bu yüce ilkelerin ve bu yüce adapların bu güne kadar devam etmiş,ayakta kalmış olmasının sebebi; S adatlarımız ve Şeyhimiz -Rabbim sırrını mukaddes eylesin- Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şeriatına ve sünneti seniyyesine doğru ve sadık bir şekilde bağlı kalmalarından dolayıdır. Rasulullah’ın (s.a.v.) sünnetine doğru ve sadık bir şekilde bağlı kalabilmek çok yüce bir nimettir.

Şeyh Hazretleri Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Olan Bir İrşad Ehliydi

Şeyh hazretlerinin istikamet ve dürüstlüğüyle sebebiyle insanlar da Allah’a karşı dürüst oldular. Bu gün gördüğümüz bu mübarek topluluk,dün maruz kaldığımız bunca sıkıntılara, mekanın yani bulunduğumuz yerin darlığına ve sıkıntısına rağmen hala buraya akın akın geliyorlarsa, Allah’a karşı dürüstlükleri ve bu yolun ilkelerine bağlılıkları hala devam ediyorsa, bu Şeyh hazretlerinin istikamet ve emir olunduğu gibi dosdoğru olmak ilkesinde ne kadar samimi olduğunun açık bir göstergesidir.

Şeyh Hazretleri Fazilet ve Marifet Sahibiydi

Değerli kardeşlerim, babam Şeyh hazretleri gibi fazilet ve marifet sahibi olanlar bu dünyadan göçtüler. Sizlere bu camiden hitap ediyor, sizleri irşad ediyorlardı. Artık aramızda değiller. Yüce Allah’ın zayıf kulu olan beni bu makamda bıraktılar. Onlar kendilerini makam ve irşad sahibi olarak görmüyorlardı. Gittiler ve geride benim gibilerini bıraktılar.

Şeyh Hazretleri Engin Sırlar Sahibi Bir Veli İdi

Yüce Allah, şeyhimiz, mürşidimiz ve mürebbimiz  Şehid-ül Haremeyn’den razı olsun. Bizleri ve sizleri onun engin sırlarına mazhar kılıp makam ve mertebelerini yüceltsin. Ayrıca Yüce Allah, bütün veli ve salih kullarından da razı olup bizleri onlarla birlikte haşrederek, Hz.Peygamber’in a.s. sancağı altında rahmetinden istifade ettirsin.

Şeyh Hazretleri Sevdiklerinin Kalplerinde Çok Derin İzler Bırakmış Bir Mürşiddi

Bizim için çok kıymetli olan ve gönlümüzde önemli bir yer tutan bu anma programı için bir araya geldiniz. Sizler ahirete göç etmesiyle; -kendisiyle birlikte yaşayan- her müridin kalbinde derin izler oluşturan, irtihali ile vefalı dostların gönüllerinde güzel hatıralar bırakan Şeyhimiz,Mürşidimiz Şehid-ül Haremeyn’i yad etmek üzere toplandınız.

Şeyh Hazretleri Işığıyla Çağları Aydınlatıyordu

Kıymetli kardeşlerim, aramızdan cismen ayrıldıktan sonra bugün, takipçileri olarak bizler onu çok çok arıyoruz. İlimleri ile amil olan âlimler onu çok arıyor. Gayeleri Allah’ın rızasını elde etmek olan halis müminler onu çok arıyor. Evet, O artık maddeten aramızda değil ancak; bizler ve gelecek kuşaklar için çizdiği yol hep parlak kalacak. Işığıyla çağları aydınlatan ve nuruyla gerçeği arayanlara yol gösteren meşalesi yanmaya devam edecektir. Evet, biz o haşmetli şahsiyeti maddeten kaybetmişsek de; onun ilkeleri gönüllerimizde yaşayacak, sadık olan her müridin kalbinde varlığını sürdürecek ve can dostların hayatında mevcudiyetini sürdürecektir. Doğduğu günde o temiz ruha selam olsun. Yaşadığı müddetçe insanlığı iyiliğe, güzelliğe, sevgi ve kurtuluşa çağıran o ruha selam olsun. Rabbinin davetine icabet ederek ebediyete hicret eden o pak ruha selam olsun. Ve nihayet yeniden dirileceği günde ona selam olsun, selam olsun, selam olsun.

Şeyh Hazretleri Şanlı Bir Hayat Sahibiydi

Müslüman kardeşlerim; -Allah’ın rahmet ve bereketi üzerine olsun- Şeyhimiz, şanlı hayatını Yüce Allah’ın yoluna çağırmakla geçirdi. O; gerçek, berrak, sağlam, duru, bidat ve hurafelerden ve dinî aykırılıklardan uzak ve tertemiz olan tasavvufun ruhunu ve özünü temsil eden; kısacası, Hz.Peygamber’in  a.s. şer-i şerifine tıpatıp uyan Nakşibendi-Haznevi yolu ile insanları hidayete davet etmekle bütün ömrünü harcadı.

 

 

Şeyh Hazretleri Ömrünü İnsanların Kalplerine Bir Araya Getirmek İçin Harcayan Bir Davetçiydi

İşte Şeyhimiz, şanlı ömrü boyunca insanları bir araya getirme, kalplerini birleştirme ve aralarında sevgiyi yayma çabasında bulundu.-Allah kendisinden razı olsun- Şeyh hazretleri, insanlara dinin güzelliklerini açıklıyor, bütün samimiyet ve ihlasıyla İslam’ın temel prensiplerini izah ediyordu.

Şeyh Hazretleri Davası İçin Şehirler, Ülkeler Hatta Kıtaları Gezen Bir Mürşiddi

Ben fakir kul, hastalık ve güçsüzlüğümle birlikte aranıza katıldım. Huzurunuza geldim ki sizleri görerek özlem ateşimi söndüreyim, hasret gidereyim. Bu kutlu çağrıya, çok değerli hayatını, Allah’ın dininin yayılması hususunda harcayan, uzun yıllarını, Müslümanlara vaaz ve irşadla geçiren, insanlara İslamiyeti öğretmek, Allah ve Resulü’nün sevgisini gönüllerine yerleştirmek, doğruluk, samimiyet, karşılıklı hoşgörü, merhamet, dayanışma ve yardımlaşma üzere onları yetiştirmek için bir camiden bir camiye, bir şehirden bir şehre, bir ülkeden bir ülkeye, hatta bir kıtadan bir kıtaya koşuşturmak suretiyle ömrünü feda eden şeyhimiz ve mürşidimiz Şehidü’l-haremeyn Şeyh Muhammed Haznevi’yi anma programına katılımınızı görerek, kalbim ve gönlüm rahatlasın diye huzurunuza geldim.

Şeyh Hazretleri Dergahlar, Medreseler, Camiler İnşa Eden Bir Tasavvuf Büyüğüydü

Şeyhimizin hayatı hayırlı ve faziletli işlerle doluydu. Her anı güzel ahlakı yaymakla geçti. Müslümanların çocuklarına şerî ilimleri öğretmek için medreseler kurdu.bu medreselerden ilmiyle amil olan binlerce alim yetişti. Alemlerin Rabbi olan Allah’a ibadet edilmesi için pek çok cami inşa etti. Çeşitli memleketlerde pek çok dergahlar kurdu. Cehaletin izlerinden arındırılmış pak, doğru, duru ve temiz tasavvufu yaydı. Böylece onun sayesinde Cüneyd Bağdadi, Bayezid-ı Bistami ve Şah-ı Nakşibend’in dönemlerine benzer bir hayat yaşadık. Allah hepsinden razı olsun.

Şeyh Hazretleri Büyüklerin Dahi Kendisini Tam Olarak Anlatamadığı Bir Şahsiyetti

Doğrusu ben, saatlerce size Şeyhimizin özelliklerinden bahsetsem tam anlamıyla hakkını ifa edemem. Şu anda izlemekte olduğumuz bu muhteşem manzara, bu mekanı dolduran şu haşmetli kalabalık Şeyhimizin ortaya koyduğu gayret ve çabanın yansımasından başka bir şey değildir. Bu manzara gösteriyor ki o, sizleri çok güzel yönlendirdi. Hakka ve hakikate sevk etti. Onun çalışmaları bugün meyvesini en güzel şekliyle verdi. Allah’a şükürler olsun ki bu gayretler çok muazzam sonuçlar ortaya çıkardı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply