Browsing: Şafii Fıkhı

Şafii Fıkhı 4003
0

Salât lugatta hayır dua´da bulunma anlamını ifade eder. Onlar için salât (dua) et. Şüphesiz senin…

Şafii Fıkhı 4002
0

Ezan Ezan, özel bir zikirdir, İslâm onu, farz namazların vaktinin girdiğini ilan etmek ve müslümanları…

Şafii Fıkhı 4026
0

Lugatta sehv, birşeyi unutmak, ondan gafil olmak demektir. Fakat buradaki sehiv´den maksat, namaz kılan kişinin…

Şafii Fıkhı 4024
0

Namaz içinde veya dışında secde ayetlerini okuyan bir kimsenin tila­vet secdesi yapması sünnettir. Bunun delili,…

Şafii Fıkhı 4023
0

Hz. Peygamber Mekke´de kaldığı onüç yıl boyunca namazını tek başına kılıyordu. Hicretten sonra cemaatle namaz…

1 2 3 4 12