Buas Muharebesi

0

Buas, Medine-i Münevvere´de bir mıntıkadır. Evslilerle Haz-reçliler orada savaşmışlardır. Bu iki kabile arasında büyük bir savaş yapılmıştı. Bu muharebede iki kabilenin eşraf ve büyük­lerinden çok sayıda insan Ölmüştü. İbn Kesir´in de ifade ettiği gibi yaşlılarının ancak çok az bir kısmı kalmıştı. Savaş, onlar için büyük bir feryat olmuştu. Bu savaş; Evsliler´in Mekke´den dönüşlerinden sonra patlak vermiştir. Mekke´ye geldiklerinde Peygamber efendimiz onlara İslam´ı anlatmış, İyas adındaki bir gençleri bu davete icabet etmişse de yaşlı liderleri onu azarla­mıştı.

Şiddet, çoğu kez kalpte nur meydana getirir. Biri artı diğeri eksi kutuplu iki şeyin birbirleriyle sürtüşmesi sonucunda ateş ve ışık çıkışı gibi canlıların da birbirleriyle boğazlaşıp vuruş­maları neticesinde bir nur çıkabiliri

Buas muharebesi, Peygamber efendimizin Medinelileri, Al­lah katından getirmiş olduğu şeyler üzerinde düşünmeye davet edişinden sonra patlak vermişti. Medineliler´in Hz. Muham-med´in peygamberlikle görevlendirildiği hususunda arızi bilgi­leri vardı, Medineliler teker teker İslam´a girdikten sonra, top­luca iman nuruyla aydınlanmaya başlamışlardı.

Buhari´nin “Sahih´inde Hz. Aişe´nin şöyle dediği rivayet edi­lir: “Buas günü, Allah´ın, rasulüne takdim ettiği bir gün olmuş­tur.”

Resulullah (sav) Medine´ye geldiğinde halk darmadağın ol­muş, eşraf öldürülmüştü. Savaş ateşiyle dağlanmışlardı. Dağla-nanlar, barış ve sükunun serinliğini aramaktaydılar. Kalpleri, Allah´ın nimetinden İslam´a açılmıştı. –

Share.

About Author

Leave A Reply