Browsing: Son Peygamber

Son Peygamber 4019
0

Yunanlıiar´ı ve onlardan öncekileri bırakıp, İran´a ve daha Öte­lere yöneldiğimizde, hayretler içinde kalırız. Başka felsefelerin…

Son Peygamber 4018
0

İran´da yayılan bir diğer mezhep de, insan varlığım bütünüyle kötülükten ibaret gören ve bunun ortadan…

Son Peygamber 4017
0

Şimdi de tahripçi bir mezhebe geliyoruz. Bu mezhep, insanlar arasındaki birlik bağlarını ve fazilet ilişkilerini…

Son Peygamber 4016
0

İran´dan daha doğulara yöneldiğimizde, Hindistan´daki dinler ve mezheplerle karşılarşınz. Burada insanları farklı tabakalara ayıran ve…

Son Peygamber 4011
0

Brahmanizm´in tahrife uğramasından ve bu dinin akidesine göre, insanların sınıflara ayrılmasından sonra, bunların arasın­dan, bu…

Son Peygamber 4010
0

Hindistan´da doğan Budizm´in izleyicilerinin çoğu Hindis­tan´da değil, Çin´dedir. Putperestlik Hindistan´da olduğu gibi, oraya da geçmiş,…

1 2 3 15