Hidayet Çocuğu

0

Muhammed (sav)´in bereketi, vücudundan önce geldi. Ravile-rin çoğunun belirttiklerine göre, fil vak´asmdan elli gün sonra dünyaya gelmiştir. Fil ile sahiplerinin perişan bir halde Mekke´yi terkedişlerinin ellinci gününde nuru ile dünyayı aydınlatmıştır. Cenab-ı Allah, Fil sahiplerinin çoğunu helak etmiş, gururlarına aldanışlarından sonra, yere batmışlardı.

Peygamber efendimizin doğumunu anlatmaya başlamadan önce deriz ki; o, babası öldükten sonra dünyaya geldi. Daha Önce de işaret ettiğimiz gibi, babası, ailesinin geçimini sağlamak mak­sadıyla Kureyş´e ait bir kervanla Medine taraflarına gitmişti. Ti­caret yapıp rızık kazanmak maksadıyla zevcesini evinde terket-mişti. Bu vefakâr güvenilir insan, Medine´ye gidişini fırsat bilerek dedesi Haşim´in mezarını ziyaret etti. Dedesi Haşim, tiride ek­mek doğrayarak hacılara yedirjrdi. Amine´yi evde bırakıp giden Abdullah, bu gurbet yolculuğundan dönmedi. Neccar oğullarının yanmdayken hastalığa yakalandı. Beraber gitmiş olduğu kervan geri döndü, onu hastalığı nedeniyle Medine´de bıraktılar. Bırakır­ken çok hüzünlendiler. Gerçekten de hastalığı çaresizdi. Bu ne­denle onu, babasının dayıları ve şerefli dedesinin hısımları olan Neccar oğulları yurdunda bırakmışlardı. Durumu kendisine çok şefkatli olan babasına ve gıyabındayken ayrılığına sabreden zev­cesine bildirdiler. Oysa zevcesi Amine, ona kavuşma ümidiyle süslenip bezenmişti. Fakat kavuşmaktan mahrum kalmıştı. Du­rum gerçekten dehşet vericiydi. Ama Amine, genç kadın olduğu halde, yine de sabretmişti.

Abdülmuttalib, sevgili oğlu Abdullah´a, oğullarının en büyüğü olan Hâris´i gönderdi. Haris, kardeşi Abdullah´ın yanma gitti. Fa­kat Abdullah, daha o gitmeden önce vefat etmişti. Haris oraya vardığında, kardeşinin cenazesiyle karşılaştı.

Baba Abdülmuttalib, sevgili oğlunu kaybetmiş, ama bu ayrılı­ğa metanetle göğüs germişti. Muhammed´in anası ve Abdullah´ın eşi Amine de, sevgili kocasından ayrı düşmüş, fakat buna sabırla mukavemet etmişti. Güzel bir sabır örneği göstermişti.

Share.

About Author

Leave A Reply