İdris Peygamber Arap´tı

0

Arap beldeleri peygamberliğin beşiğidir. Allah tarafından yüce makamlara yükseltilen İdris (as), rivayetlere göre Adem Peygam-ber´in üçüncü batmndan gelmektedir. Yine rivayetlere göre İdris Peygamber, Arap´tı ve Arap toprağında doğmuştu. Onun, insanlı­ğın atası olan Adem Peygamber´in üçüncü batmndan geldiğine inanmamızı gerektirecek herhangi bir delil yoktur. Bu nedenle bu rivayeti ne yalanlıyor, ne de doğruluyor, olduğu gibi bırakıyoruz. İlk insanların efsane ve uydurması olduğunu da zannetmiyoruz. Ancak kabul ettiğimiz husus şudur ki, İdris, Cenâb-ı Allah´ın da nitelediği şekilde, Allah´ın elçisi olan doğru sözlü ve dürüst bir kimsedir. Onu tavsif ederken Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:
“Kitapta İdris´i de an; çünkü o, çok doğru bir peygamberdi. Onu yüce bir yere yükseltmiştik .” (Meryem: 56-57)
İdris, doğru sözlü, dürüst bir insandı. Allah katında yüce maka­mı olan bir kimseydi. Çünkü noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah onu yüce bir mekâna yükseltti.

Kuvvetle muhtemel olan, onun Kudüs´te doğmamış olduğudur. Çünkü Kudüs´ü, İshak Peygamberin oğlu Yakub (as) korumuş ve teslimiyetini de tamamlamıştır.

Ebü´l-Fida´ya ait “Kısasü´l-Enbiya” adlı kitapta anlatıldığına göre, İdris Peygamber, Muhammed (sav)´in atalarındandır. Aynı eserde bunu destekleyici mahiyetteki şu ifadelere rastlamakta­yız: “Peygamber efendimiz atalarından biri olduğuna göre, Arap sayılır. Kudüslü olduğu kabul edilemez. Şüphesiz ki, tarihin de­rinliklerine gömülen bu mesele üzerinde verilen bir hüküm, kesin hüküm sayılmaz. Ancak tercihe şayan olan ağırlıklı bir hüküm­dür. Tarihin bir çok meseleleriyle ilgili olarak verilmiş olan hü­kümler, kesin değil, zannidir.” –

Share.

About Author

Leave A Reply