İhlaslı Kimselerin Peşpeşe İslama Girmeleri

0

Ebu Bekir´in İslam´a girişiyle, İslamiyet, Peygamber efendi­mizin evinin odaları dışına çıktı. Bundan önce İslamiyet Pey­gamber efendimizle birlikte yaşayan üç kişi arasındaydı. Bu üç kişi Peygamber efendimizin şerefli zevcesi Hatice, Ali ve Zeyd idi. Biz bu isimlerden bahsederken sıralamaya riayet etmiyo­ruz. Bunlardan hangisinin daha önce İslam´a girmiş olduğu üzerinde durmuyoruz. Her ne kadar Hz. Hatice´nin bi´set esna­sında Peygamber efendimize ilk iman eden insan olduğunu te­reddüt etmeden söyleyebiliyorsak da, bu sıralamaya riayet etmenin zorunlu olmadığı görüşündeyiz. Bi´setten önce Hz. Ha­tice Peygamber efendimize destek olmuştu. Bi´setten sonra da bu vazifesini yapacak olan Peygamber efendimize yardımdan geri durmamıştı. Dolayısıyla Allah katında büyük bir mertebe­ye yücelmişti.

Ebu,Bekir´in müslüman oluşundan sonra, Peygamber efen­dimizle eski dostlukları veya Ebu Bekir´le eski arkadaşlıkları olan bazı kimseler peş peşe İslam´a girdiler. Zaten bunlarda İs­lam´a girme istidadı vardı. Peygamber ailesinden ve Ebu Be­kir´den sonra ilk olarak Osman bin Affan İslam´a girdi. Onun Ebu Bekir´le dostluğu ve Peygamber efendimize sevgisi vardı. Peygamber efendimizle nesebi bir bağ kurmak istiyordu. Onun damadı olmayı arzuluyordu. Muhammed (sav)´in, kızı Rukiy­ye´yi Utbe´ye nikahladığını öğrendiğinde epeyce üzülmüştü. Bu haberi aldığında nasıl üzüldüğünü Osman´ın kendisinden din­leyelim:

“Kabe´nin çevresinde oturuyordum. Muhammed (sav)´in, kızı Rukiyye´yi Utbe´ye nikahladığını duydum. Utbe´den önce Rukiy-ye´yi nikahlayamadığım için pişmanlık ve üzüntüye kapıldım. Hemen evime döndüm. Su´da binti Kureyz´i görmek istedim. Bana Muhammed (sav)´in risaletle görevlendirildiğini haber verdi. Su´da müslüman olmuş, fakat bunu henüz Peygamber efendimize haber vermemişti. Beni de îslam´a girmeye teşvik et­mişti. Nihayet Ebu Bekir´in yanına vardım. Onunla görüştüm. O beni iman etmeye çağırdı. Bir süre sonra Peygamber efendi­miz, Ali ile birlikte Ebu Bekir´in yanına geldi. Ebu Bekir kalkıp yürüdü. Peygamber efendimiz de oturup bana döndü ve: “Al­lah´ın cennet davetine icabet et. Şüphesiz ben, Allah´ın sana ve bütün halkına gönderdiği elçisiyim!” dedi. O´nun bu sözlerini işitince nefsimi tutamadım ve hemen müslüman oldum. Sonra kısa süre içinde Rukiyye ile evlendim.”

Rukiyye ile evlenmek Osman´ın önceden beri gönlünde sak­ladığı bir temenniydi. Dolayısıyla Ebu Leheb´in oğlu Utbe´nin çabuk davranarak Rukiyye ile nikahlanması, Osman´ı üzmüş­tü. Onun Rukiyye ile evlenmesi şöyle gerçekleşmişti: Ebu Le-heb, kör cahiliyeti sebebiyle, oğlu Utbe´yi, Peygamber efendimi­zin yakın aşiretini İslam´a davet ettiği sırada Rukiyye´yi boşa­maya zorlamıştı. Osman´ın arzusu, geç de olsa, bu sayede ger­çekleşmiş oldu. Allah, Rukiyye´yi Osman´a bir eş olarak hazır­lamıştı. Böylece Osman, hem müslüman, hem de Peygamber efendimizin damadı olarak büyük hayra ulaştı. Bu onun için büyük bir sevinç kaynağıydı.

Osman´dan sonra Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Talha bin Ubeydullah, Hz. Ebu Bekir´in daveti üzerine müs-lüman oldular. Bunların, Hz. Ebu Bekir´le akrabalıkları vardı. Çünkü Hz. Ebu Bekir, kavmi içinde sevilen bir şahsiyetti. Onun çağrısı üzerine toplanarak Hz. Peygamber´in yanına git­tiler ve müslüman olduklarını açıkladılar, Peygamber efendi­mize destek olacaklarını ilan ettiler.

Bunlardan sonra Ebu Ubeyde Amr bin Cerrah ve Ebu Se­leme Abdullah bin Abd´ül -Esedmüs-lüman olmuşlardı.Ebu Se­leme, Ümmü Seleme´nin kocasıydı. Ebu Seleme´nin vefatından sonra Peygamber efendimiz Ümmü Seleme ile evlendi. Ebu Se­leme ile birlikte Erkam bin Ebi Erkam, Osman bin Maz´un ile kardeşleri Kudame ve Abdullah, Ubeyd bin Haris bin Mutta-lib, Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl de müslüman olmuşlardı. Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyl´in babası, Hanif dinine men­suptu ve putlardan nefret eden bir kimseydi. Hattab´m kızı Fa-tıma ile evliydi ve o da müslüman olmuştu. Böylece insanlar peşpeşe İslam´a girip iman ile müşerref oluyorlardı. Bu ilk müslümanlar namazlarını gizlice kılıyorlardı.

İslam´a çağrının diğer derecelerini anlatmadan önce, nama­zın ne zaman farz kılındığım anlatmaya çalışacağız.

Share.

About Author

Leave A Reply