Kabe´nin İnşa Edilişi

0

Allah´ın dostu ibrahim´in, Hacer´le oğlu İsmail´e yaptığı ziya­retlerden birinde, genç İsmail, babası İbrahim´le karşılaştı. Ona bir çocuğun babasına göstereceği saygıyı gösterdi; İbrahim (as) da ona, bir babanın çocuğuna göstereceği şefkati gösterdi. Uzun bir ayrılıktan sonra, ikisi de özlemle birbirlerine sarıldılar. Baba, genç oğluna şöyle dedi:- Ey İsmail! Cenab-ı Allah bana bir şey emretti.

– Babacığım, Rabbi´nin sana emrettiği işi yap.

– Bana yardımcı olur musun

– Elbette sana yardımcı olurum.

– Cenab-ı Allah bana, şuracıkta bir Beyt (ev) inşa etmemi em­retti.

Böyle derken, Kabe´nin şimdiki yerinde bulunan bir tepeciğe işaret etti. Orada derhal işe başladılar ve Kabe´nin temellerini yükselttiler. İsmail, taş getiriyor, babası İbrahim de duvarları örüyordu. Bir müddet çalıştıktan sonra duvarlar yükselmeye baş­ladı ve tavaf yerinin başlangıç noktası olması için Hacer-i Esved´i getirerek yerine koydu.

Kelimeleri yüce olan Cenab-ı Allah bunu şöyle açıklıyor: “ibrahim, ismail´le beraber evin temellerini yükseltiyor: ´Rab-bimiz, bizden kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin. Rabbi-miz, bizi sana teslim olanlar yap, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar: bize ibadet yerlerimizi göster, tevbemizi kabul et. Çünkü, teı beleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin! Rabbimiz, onlara içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız Sensin, Sen !” (Bakara: 127- 129)

ibrahim, dolaşacağı yerlerin sonuna gelmişti. Çünkü Kabe-i Muazzama´yı, insanlar için konulan ilk ev olarak Mekke-i Müker-reme´de inşa etmişti. Arap beldeleri o ev ile şeref bulmuşlardı. Ka­be´yi Allah´ın emri üzerine inşa etmek için yer olarak orayı seçmesi nedeniyle de Arap beldeleri ibrahim peygamberle şeref bulmuştu.

İbrahim peygamberin doğduğu yer Babil ve Allah için inşa etti­ği ilk evi de arap beldelerinde olduğuna göre, Arap beldeleri sadece onunla ve oğluyla şeref bulmuş değildir. Aynı zamanda onun oğlu İsmail´in Arab-ı Müsta´rebe´nin babası olması hasebiyle de Arap beldeleri şeref bulmuşlardır.

ibrahim (as) gerçekten peygamberlerin atası olduğununa göre o, Allah´ın emriyle Kabe´yi sadece Arabistan´da inşa etmiştir. Bu binayı Kenan elinde, Babil´de veya diğer bir yerde inşa etmemiş­tir. Arabistan Yarımadası, gerçekten de peygamberliğin ilk vata­nıdır. Muhammed (sav)´in de orada risaletle görevlendirilmiş ol­masında bir tuhaflık yoktur. Ancak Onun temiz zatı başka bir bel­dede doğmuş olsaydı tuhaflık olurdu.

Share.

About Author

Leave A Reply