Nuh Peygamber, Arap´tı

0

Nuh Peygamberin Babil´de mi, yoksa Arap Yarımadası´nda mı doğduğu hususunda çeşitli görüşler nakledilmiştir. Ama onun Arap beldelerinde doğduğu kesindir. Anlatıldığına göre O´nun ge­misi Kabe´nin karşısında kırk defa dönmüştür. îbn Kesir de, onun, Arap beldelerine defnedildiğini kesin bir ifadeyle söylemektedir. Onun mezarı ile ilgili olarak İbn Kesir, şu açıklamada bulunmuş­tur: “Nuh (as)´m mezarı, İbn Cerir ile Ezrak´m, Abdurrahman bin Samit´ten mürsel olarak yaptıkları rivayete göre Mescid-i Ha-ram´da yani onun inşa edildiği yerdedir.

İbn Kesir der ki: “Bu rivayet, birçok tarihçilerin anlattıkların­dan daha kuvvetli ve daha gerçektir. Tarihçilerin çoğu Nuh pey­gamberin mezarının PKerk-i mıh1 denen yerde olduğunu ifade et­mişlerdir. Bu nedenle orada bir de cami inşa edilmiştir.”

Nuh peygamberin birçok yerleri dolaştığı fikrinden yanayız. Onun doğum yeri Babil olsa bile, neticede o, ilk dinlerin kalesi ve peygamberliğin kaynağı olan Arap beldelerine göçmüştür. – See more at: http://haznevi.org/icerikoku.aspx?KID=4310&BID=48#sthash.CYS4Gpcx.dpuf

Share.

About Author

Leave A Reply