Salih Peygamber, Arap´tı

0

Salih (as), Semud kavminin peygamberiydi. Onlar, Arab-ı Aribe´den idiler. Hicaz´la Tebük arasında, Hicr denen yerde yaşarlar­dı. Resulullah Muhammed (sav), Tebuk gazvesine giderken onla­rın diyarlarına uğramıştır.Salih peygamber, Semud kavmini tevhid inancına davet edi­yordu. Mucizesi de bir dişi deveydi. Ona kötülük yapmamalarını ve ilişmemelerini, aksi takdirde zarara uğrayacaklarını bildiri­yordu. Nitekim Cenab-ı Allah, onunla kavminin durumunu bize şu ayetle açıklamaktadır:

“Semud (kavmin)e de kardeşleri Salih´i (gönderdik): “Ey kav­mim dedi, Allah´a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbiniz´den açık bir delil geldi, işte şu, Allah´ın devesi, size bir mucizedir; bırakın onu Allah´ın arzından yesin (içsin), sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar .” (A´raf: 73)

Salih´in kavmi, Ad ile Hud kavminden sonra yaşamıştır. Çün­kü bunlar, o iki kavmin yerine yerleşmişlerdir. Bunlar sayı ve kuvvet bakımından diğerlerinden daha ilerideydiler. Nitekim Al­lah Teala şöyle buyurmaktadır: “Düşünün ki (Allah), Ad´dan son­ra sizi hükümdarlar yaptı. Ve yeryüzünde sizi yerleştirdi: Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyor­sun. Artık Allah´ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgun­culuk yapıp karışıklık çıkarmayın.1´ (A´raf: 74)

Ama Semud kavmi, Rableri´nin emrinden uzaklaştılar. Salih´e karşı tecavüzkar davrandılar. Bu sebeple üzerlerine kuşatıcı bir azab indi ve onları helak etti. Rivayete göre, müslümanlar Tebük gazvesine giderken, Semud kavminin su içtikleri kuyuları gör­müşlerdi. Ibn Ömer´den gelen bir rivayete göre, Resulullah (sav) Tebük gazvesine giderken ordusunu Semud´un diyarı olan Hicr beldesinde konaklattı. İnsanlar Semud kavminin su içmiş olduk­ları kuyulardan su çekip hamurlarını yoğurdular ve kazanlarım doldurdular. Sonra Resulullah (sav) onları harekete geçirip yola koydu. Nihayet Salih peygamberin devesinin su içtiği kuyunun yanına getirdi. – See more at: http://haznevi.org/icerikoku.aspx?KID=4312&BID=48#sthash.PvJjQ3of.dpuf

Share.

About Author

Leave A Reply