Browsing: İslam Kültürü

İslam Kültürü 4003
0

Irak´ta yetişen evliyâdan Seyyid Hasan Mükennâ (rahmetullahi teâlâ aleyh) kendisine hediye edilen yerleri mâmûr hâle…

İslam Kültürü 4002
0

Tâbiîn devrinin büyük velîlerinden Abdullah bin Avn (rahmetullahi teâlâ aleyh) vasiyetlerinde; “Ey kardeşlerim! Sizin için…

İslam Kültürü 1016
0

Evliyânın meşhurlarından ve Hanbelî mezhebinin büyük fıkıh âlimle­rinden Abdullah-ı Ensârî (rahmetullahi teâlâ aleyh) Sehl-i Tüsterî…

İslam Kültürü 1015
0

Mısır´da yetişen büyük velîlerden Muhammed Şâzilî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri buyurdular ki: “Velî, “Lâ ilâhe…

İslam Kültürü 1014
0

Kurb, yakınlık, yakın olmak demektir ki, Abdülganî Nablüsî; “Allahü teâlâya farzlarla hâsıl olan kurb, nâfilelerle…

İslam Kültürü 1011
0

Evliyânın büyüklerinden Âhmed bin Alevî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin talebelerinden biri; “Efendim sizden yemek yeme…

İslam Kültürü 1010
0

Dünyâya düşkün olmayan, şüpheli olur korkusu ile mübâh olanların (yâni izin verilenlerin, helâl olanların da)…

İslam Kültürü 1008
0

Mısır evliyâsından Ali Havâs Berlisî (rahmetullahi teâlâ aleyh) dost ve akrabâ ziyâretine çok dikkat ederdi…

İslam Kültürü 1007
0

Bir kimse evliyânın büyüklerinden Ahmed bin Hadraveyh (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerine gelip, “Fakir ve bitkin…

1 13 14 15