Browsing: İslam Kültürü

İslam Kültürü 4002
0

Âlim ve evliyâdan Amr bin Mürre (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretle­rinin talebesi Selîm bin Rüstem anlatır:…

İslam Kültürü 4017
0

İstanbul da yetişen büyük velîlerden Abdülehad Nûrî (rahmetullahi teâlâ aleyh) bir gün Sultanahmed Câmiinde vâz…

İslam Kültürü 4011
0

Evliyânın meşhurlarından Abdullah bin Menâzil (rahmetullahi teâlâ aleyh) buyurdular ki: “Allahü teâlâ çeşitli ibâdetleri bildirdi.…

1 2 3 4 15